مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع ، مجازات، جرم، دیه، برخورد، قاضی

باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد.در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره ، مجازات، کیفری، تحول، است؟، دیه

اسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود. این قانون برای کودکان و نوجوانان نقطه عطفی است. طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره ، فقهی، قرارداد، بانکداری، بانکها، بانک

رارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد ، بانک، مرابحه، قرارداد، بیع، سود

هیم.لازم به ذکر است که قراردادهای مذکور در لسان محاوره ای مشتریان بانک به وام یا تسهیلات وام معروف است و در لسان ادبیات فقها، به بیع مرابحه برای دستوردهنده به خرید یا بیع مرابحه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره قسط، ماهیانه، هزار، اقساط، ساده، ریال

اهماهنگ:اینجا با استفاده از فرمول الف به طور مجزا برای هر قسط سود محاسبه و مجموع این سودها، سود فروش اقساطی را تشکیل می دهد.7 که معمولاًدر فروش اقساطی مسکن، باز پرداخت اقساط گاهی بصورت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع ، شیخ، احسایی، فرقه، رشتی، شیخیه

سعی می شود رفتارهای مجرمانه ایی که این فرقه با عناوینی مثل جرایم علیه امنیت و دین مرتکب می شوند بررسی شود.مبحث اول:روند شکل گیری بهائیتیکی از فرقه هایی که در تشکیل فرقه بهائیت موثر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله درباره ، میرزا، حسینعلی، علی‌محمد، کتاب، بهائی

منتظر آن می‌باشید.17 مدت دعوت قائمیت و مهدویت سید علی‌محمد شیرازی دو سال و نیم بیشتر نبود، با وجود توبه نامه در ادعای خویش ثبات قدم نداشته است. 18 3- ادعای نسخ اسلام: علی‌محمد باب ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد ، شوقی، افندی، انگلیسی، کتاب، جلد

ین کتاب به انگلیسی است و در چهار جلد نوشته شده و مشتمل بر تاریخ باب و بهاء تا صدمین سال اعلان ادعای باب، توقیعات مبارکه، مجموعه دستخط های شوقی به مناسبت های گوناگون است ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مقولات، کدهای، مصاحبه‌ی، کلیدی، باز،، نکات

یم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد ششم (F)181جدول4-21: شکل‌گیری مقوله از مفاهیم مصاحبه F182جدول4-22: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه F183جدول 4-23: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد G184جدول 4-24: مفاهیم شکل گرفته از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق با موضوع ، قاب، بتن، پوش، نحوه، دیوار

ق…………………………………………………………..128 جدول 5-5 نتایج عددی ضریب رفتار و مقاومت نهایی بدست آمده………………………………………….. 129 جدول 5-6نتایج عددی بدست آمده در آزمایشگاه……………………………………………………..130 جدول 5-7مقاومت نهایی بدست آمده از آزمایشات……………………………………………………………..132 فهرست اشکالعنوان صفحهشکل 1-1 نمایی از برشی سبک ادامه مطلب…

By 92, ago