کامل

اینجا کلیک کنید

اصطلاحات مربوط به ABS
عبارات مختلفی در رابطه با سیستم های هیدرولیکی ترمزهای ضد قفل به کار برده می شود. سیستم های باز و بسته، سیستم های مجتمع و غیرمجتمع، مدارها و کانالها، هرکدام معنا و مفهوم خاصی دارند که در مورد تمام سیستم های ABS صرفنظر از سازنده آنها به کار می روند.
– سیستم های باز و بسته:
سیستم های ضد قفل باز، سیستمی است که در آن روغن رها شده از ترمزها در هنگام توقف ABS، به ترمز باز نمی گردد و در یک انباره یا آکومولاتور(Accumulator) ذخیره شده و سپس به مخزن سیلند اصلی باز می گردد.این نوع درسیستم های ساده ABS که فقط کنترل کننده چرخهای عقب است، به کارمی رود.
یک سیستم بسته معمولاً شامل یک پمپ برقی است که فشار هیدرولیکی کاهش یافته در اثر توقف ABS را به حالت اول باز می گرداند. پمپ روغن را به یک آکومولاتور می فرستد. روغن در آکومولاتورتحت فشار ذخیره شده و در هنگام نیاز به وجود فشار در مجراهای ترمز، مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از موارد در توقف ABS فشار پمپ نیز برای ترمزها به کار گرفته می شود که مقدار و زمان اعمال فشار، توسط یک شیر سلونوئیدی (Solenoid valve) کنترل می شود.
-سیستم های مجتمع و غیرمجتمع:
در برخی از سیستم ها، قطعات اصلی هیدرولیکی (بوستر ترمز و تنظیم کننده هیدرولیکی) به صورت یک واحد یکپارچه با سیلندر اصلی ساخته شده اند. به این سیستم ها، سیستمهای مجتمع گویند. سایراجزا از قبیل آکومولاتور و تنظیم کننده هیدرولیکی ممکن است جدا از مجموعه باشند. اغلب این سیستمها بوستر خلأی نداشته و پمپ ABS علاوه بر تأمین فشار مورد نیاز برای عملکرد ترمز ضد قفل، ترمز را نیز تقویت می کند.این روش به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی مجموعه هیدرولیکی ، توان بالای پمپ و نیاز به آکومولاتورهای فشار بالا، منسوخ گردید.
سیستم های غیرمجتمع به عنوان سیستمهای ضد قفل اضافه کردنی یا افزودنی نیز شناخته می شوند. این سیستمها قابلیت نصب بر روی سیستمهای ترمز معمولی را داشته و بین سیلندر اصلی و ترمز چرخها نصب می شود. دراین سیستمها از یک بوستر خلأیی نیز استفاده شده است.سیلندر اصلی در این سیستم شباهت زیادی به سیلندر اصلی سیستم ترمز معمولی دارد. تنظیم کننده هیدرولیکی در نزدیکی سیلندر اصلی نصب می شود . مجاری روغن، از سیلندر اصلی به تنظیم کننده هیدرولیکی و از آنجا به تمام ترمزهای چرخها انشعاب می یابد.
مدارهای هیدرولیکی:
اگرچه لغات ” کانال” و ” مدار” با یکدیگر مشابهند، اما هریک مفهوم مشخص و متفاوت از یکدیگر دارند. مدارهای هیدرولیکی بخشی از سیستم ترمز اصلی هستند.هر دو چرخ، مدار هیدرولیکی ترمز جداگانه ای دارند. این امر به منظور افزایش ایمنی و جلوگیری از عملکرد ناصحیح تمام ترمزها در یک زمان (به طور مثال به واسطه وجود نشتی در شیلنگ ترمز) می باشد.البته در حالتی که فقط ترمزهای دو چرخ عمل می کند مسافت توقف افزایش می یابد. کلیه وسایل نقلیه جدید چه مجهز به سیستم ترمز ABS باشند و چه نباشند دارای دو مدار هیدرولیکی هستند.
این مدارهای هیدرولیکی، مدارهای ” اولیه ” و ” ثانویه” نامیده می شوند. مدار اولیه توسط پیستونی که در تماس مستقیم با میل رابط بوستر است و در عقب سیلندر اصلی تعبیه شده، فعال می شود.در حالتی که مدارهای جلو و عقب مجزا باشند، مدار اولیه برای ترمزهای جلو و مدار ثانویه برای ترمزهای عقب به کار گرفته می شود. در حالتی که مدارها به صورت مورب و قطری از یکدیگر مجزا باشند، مدار اولیه برای راه اندازی یکی از ترمزهای جلو و ترمز عقب در جهت مخالف آن به کار رفته و مدار ثانویه نیز برای راه اندازی سایر ترمزها به کار می رود.
– مدارهای جلو- عقب مجزا : در این طرح در وسایل نقلیه ای که یک توازن وزنی نسبی بین جلو و عقب آنها وجود دارد، به کار می رود. ترمزهای جلو با مدار اولیه و ترمزهای عقب با مدار ثانویه ارتباط دارند.
– مدارهای قطری مجزا: این طرح معمولاً در خودروهای بارکش کوچکی به کار می رود که در آنها، عمل ترمزگیری بیشتر توسط ترمزهای جلو انجام می گیرد. در این سیستم در صورت عدم عملکرد یک مدار، وسیله نقلیه همچنان دارای نیمی از ترمزهای خود است.
کانال های ABS
کانال ها، بخشی از سیستم ترمز ضد قفل می باشند. منظور از کانال، سیستم کنترل هیدرولیکی است که سیستم ترمز ضد قفل(ABS) از آن به منظور تغییر فشار در ترمز هر یک از چرخها استفاده می کند. هر کانال شامل مجموعه ای از شیرهای کنترلی است که سیستم ABS به منظور کاهش یا افزایش فشار هیدرولیکی، آنها را باز یا بسته می کند.
– سیستم های یک کاناله: این سیستم در وسایل نقلیه ای که فقط ترمزهای عقب آنها ضد قفل هستند، به کار می رود. در این خودروها از یک کانال برای کنترل جفت چرخ های عقب استفاده می گردد. این سیستم برای وانت بارها مفید است زیرا توان مورد نیاز برای ترمزهای عقب با وزن بار موجود در کفی خودرو، متناسب می باشد.
– سیستم های سه کاناله: در این حالت، برای هر یک از چرخ های جلو از کانال های مجزا و برای جفت چرخ های عقب، از یک کانال مرکب استفاده می شود. حتی اگر برای جفت چرخهای عقب فقط از یک کانال بطور مشترک استفاده شده باشد با وجود این ممکن است یک یا دو سنسور سرعت برای آنها بکار رود.اگر فقط از یک سنسور درعقب استفاده شود در محلی نصب می شود تا بتواند سرعت محور خروجی گیربکس، چرخ دنده دیفرانسیل یا محور خروجی دیفرانسیل را اندازه بگیرد.
در سیستم های سه کاناله که مجهز به دو سنسور سرعت در عقب هستند، برای هر یک از چرخهای عقب، از یک سنسور استفاده می شود. سیستم های یک کاناله و مجهز به دو سنسور سرعت درعقب، برای محاسبه سرعت چرخ عقب از اصل ” پایین را انتخاب کن” استفاده می کنند و چرخ عقبی که پایین ترین سرعت را دارد، به عنوان چرخ در آستانه قفل در نظر گرفته می شود.
– سیستم های چهار کاناله: در این سیستم، برای هر یک از چرخ های جلو از یک کانال مجزا استفاده می شود. از آنجایی که در این سیستم کنترل ترمز چرخ های محرک بطور مجزا صورت می گیرد، غالباً این طرح با سیستم کنترل قدرت به کار گرفته می شود.
اجزای سیستم ABS
واحد کنترل الکترونیکی(ECU):
واحد کنترل الکترونیکی کامپیوتری است که به سیستم ترمز ضد قفل فرمان می دهد. تعداد کمی از سیستم های ترمز ضد قفل اولیه از کامپیوترهای آنالوگ استفاده می کردند. اما در تمام سیستم های امروزی، واحد کنترل الکترونیکی (ECU)، یک کامپیوتر دیجیتال است که سیگنالهای آنالوگ خروجی از سنسورهای سرعت تعبیه شده در چرخها یا سیستم محرک را به صورت ولتاژ دریافت و آنها را به سیگنالهای دیجیتال و قابل استفاده تبدیل می کند.
واحد کنترل هیدرولیکی(HCU)
این واحد تصمیمات گرفته شده توسط ECU را اجرا می کند. این واحد شامل تجهیزاتی ( از قبیل شیرهای سلونوئیدی، شیرها و پیستون های تعدیل کننده) می باشد که فشار هیدرولیکی را در مجاری سیستم ترمز تغییر می دهد. HCU توسط واحد الکترونیکی ECU)) کنترل شده و با فرمان . ECUفشار ترمز را یکنواخت، کاهش یا افزایش می دهد. با توجه به این نوع سیستم، سرعت عکس العمل HCU می تواند تا 15 بار در ثانیه باشد.
پمپ ها:
پمپ ها فشار هیدرولیکی لازم برای عملکرد ABS را فراهم می کنند.(به استثنای اکثر سیستم هایی که فقط چرخ های عقب ABS هستند و تنها منبع فشار هیدرولیکی، فشاری است که توسط پای راننده و پدال ترمز ایجاد می شود). در سیستم های مجتمع که بوستر ترمز خلأی ندارند، پمپ ها فشار هیدرولیکی لازم برای تقویت ترمز و عملکرد ABS را فراهم می کند.
پمپ ها توان لازم را از یک الکتروموتور گرفته و حرکت دورانی موتور را به حرکت انتقالی تبدیل می کنند و باعث عملکرد یک یا دو پیستون می شوند. در انتهای محور پمپ های تک پیستونی یک یاتاقان خارج از مرکز وجود دارد و حرکت نوسانی یاتاقان، پیستون را جابجا کرده و بدین ترتیب روغن ترمز پمپ می شود.
سیلندر اصلی:
سیلندر های اصلی به کار رفته در ABS همانند همان نمونه های موجود در ترمزهای معمولی هستند.اما دو تفاوت عمده بین آنها وجود دارد.
سیلندرهای اصلی تعدادی از سیستم های مجتمع، علاوه بر پیستون های اولیه و ثانویه ای که سیستم اصلی ترمز را راه اندازی می کنند، به پیستون و سوپاپ کمکی مجهزند. پیستون کمکی مستقیماً توسط پدال ترمز راه اندازی می شود. این پیستون، سوپاپ کمکی را باز کرده و باعث می شود که فشار هیدرولیکی ذخیره شده در اکومولاتور، پیستون اولیه را حرکت دا ده و در نتیجه پیستون ثانویه را نیز به حرکت درآورد.
پبستو