امل و در واقع یک الگوی دینی منتهی نه یک شخصیت فیلم بوده‌اند. این آثار رابطه محکمی با مسیر این تحقیق ندارند، زیرا آنها از خصوصیات انسان یا الگوی دینی‌ای بحث کرده‌اند که خارج از فیلم است و ویژگی‌های مخاطب فیلم را مد نظر قرار نداده‌اند. بعضی آثار هم که به روانشناسی مخاطب و محدوده اثرگذاری فیلم‌ها بر او پرداخته‌اند، هدف دینی نداشته و بیشتر تأثیر آسیب‌هایی بر مخاطب را در نظر داشته‌اند که در یک جامعه غربی مصداق آسیب باشد نه در یک جامعه دینی که به عنوان مثال تحقیقات غربی که در صدد بیان چگونگی تأثیر خشونت یا برهنگی بر مخاطب بوده‌اند زیاد به چشم می‌خورد. حال که هدف اصلی این تحقیق، بیان چگونگی افزایش تأثیر مطلوب الگوهای دینی فیلم بر مخاطب نوجوان است، سعی می‌کنم در حد توانم از این تحقیقات تا آنجا که امکان دارد بهره گیرم و نکاتی کاربردی را ارائه دهم.
2-2. چارچوب نظری تحقیق
برای تعریف مؤلفه‌های دینی الگوی فیلم نوجوانان لازم است ابتدا به شناختی کافی از مخاطبان نوجوان دست یافت، به همین علت ابتدا به بیان ویژگی‌های دوران نوجوانی می‌پردازم.
یکی از مسائل پیچیده و بارز دوران نوجوانی اینکه ناگهان وظایف سنگین رشدی به او محول می‌شود و چون هیچ تجربه‌ای در مواجهه با اینچنین مسائلی ندارد، برای غلبه بر آنها شدیداً نیازمند کمک دیگران است. اما از سویی دیگر، نوجوان یاری خواستن از دیگران را مخالف بعضی نیازهای دیگر خود از جمله استقلال و بزرگی تصور می‌کند و به همین علت با وجود نیاز شدیدش، از کمک دیگران استقبال نکرده و در راه‌حلی دیگر شروع به الگوبرداری می‌کند.
از آنجا که از نظر روانشناسان مهمترین نیازهای دوران نوجوانی، مربوط به مسئله هویت‌یابی است در ادامه به بیان ابعاد هویت پرداخته و بیان می‌کنم مسائلی از جمله نیاز ذاتی انسان‌ها به کمال و همچنین نزاع ذاتی میان هویت‌ها انسان را مشتاق می‌کند تا به دنبال هویتی با جهان‌بینی برتر برای خود باشد و این هویت دینی است که تنها هویت برتر می‌باشد که رسانه دینی نیز می‌بایست آن را در مخاطبانش تقویت کند.
سپس به رابطه هویت و ارزش‌ها و رابطه الگوها با نشانه‌ها اشاره کرده و با در نظر گرفتن شرایط خاصی که هنر سینما آن را ایجاب می‌کند، با یاری گرفتن از آموزه‌های روانشناسان و نشانه‌شناسان به پژوهشی موردی از دو اثر محبوب نوجوانان در هالیوود پرداخته و با تحلیل نمادهای به کار رفته در الگوهایشان چگونگی تأثیرگذاریشان بر ارزش‌گذاری‌های مخاطب نوجوان را مورد بررسی قرار داده، تا در نهایت بتوانم با بهره‌گیری از این تجربیات به راهکارهایی عملی برای خلق الگوهای دینی در فیلم‌ها با تأثیر‌گذاری مطلوب بر مخاطب نوجوان و هویت او نائل آیم.
2-3. نوجوان
2-3-1. مقدمه
اولین قدم برای دست یافتن به مولفه‌های دینی الگوی فیلم نوجوانان اینستکه ابتدا شناختی کافی از محدوده سنی نوجوانی و اقتضائات و نیازها و وظایف این دوره به دست آوریم تا بدانیم نوجوان به چه چیزهایی علاقه‌مند است و چگونه میتوان او را به سمت یک الگوی رسانه‌ای جذب کرد. اگر الگوی رسانه دینی برای نوجوان جذاب نباشد دیگر بحث از مولفه‌های دینی در آن بی‌فایده خواهد بود، چرا که نوجوان به محض اینکه احساس کند به الگو علاقه ندارد از آن فاصله می‌گیرد و چه بسا اگر مولفه‌هایی دینی نیز در این الگو موجود باشد، از آنها نیز فاصله بگیرد.
هنر این است که بتوانیم در فیلمهایمان میان جاذبه‌ها و مولفه‌های دینی جمعی حاصل کنیم، یعنی مولفه‌های دینی را به صورتی در الگو بیاوریم که نوجوان جذب آنها شود. در اینجا تنها شناخت مولفه‌های یک فرد دینی منظور نیست؛ زیرا بزرگان دینی ما قبلا جزئیات افکار و رفتار یک فرد دینی را کامل بیان فرموده‌اند و راه‌های رسیدن به کمال انسانی را برای ما روشن نموده‌اند اما آنچه هنوز مبهم است و نیاز به تامل و تفکر فراوان دارد اینستکه چگونه میتوان یک فرد را با استفاده از یک الگو تربیت کرده و او را علاقه‌مند به منش دینی آن الگو نمود.
پس وقتی از این صحبت می‌شود که یک الگوی دینی در فیلم دارای چه مولفه‌هایی است منظور این نیست که تنها مولفه‌های یک فرد دینی را به دست بیاوریم، چون بی‌معناست از فیلم صحبت شود و از بیننده آن صحبتی نشود. تا بیننده‌ای نباشد فیلمی هم نخواهد بود. اگر قرار باشد کسی این الگو را در فیلم نبیند، دیگر چه فایده‌ای دارد بحث کنیم این الگو می‌بایست دارای چه مولفه‌های باشد.
خلاصه آنکه رسانه در عین اینکه الگویی ارائه میدهد باید مخاطبش را هم به آن علاقه‌مند کند تا مخاطبی باشد که آن الگو بر او تاثیر بگذارد. ممکن است خرده بگیرید این معنا قبلا از خود واژ? الگو معلوم بوده است و الگوی نمایش داده شده در فیلم چیزی اضافه بر آن ندارد، به این بیان که الگو بودن تنها در جایی معنا دارد که تقلید کننده‌ای وجود داشته باشد و الگو تنها کسی است که دیگران از او تقلید میکنند و او را به عنوان الگوی خود برگزیده‌اند؛ پس در خارج از فیلمها نیز اگر الگو مورد علاقه تقلید کننده‌اش نباشد دیگر اصلا مورد تقلید قرار نخواهد گرفت و الگویی نیز موجود نخواهد بود.