د[3].
احمد جنیدی (1389)، مقاله ای تحت عنوان اثرات لایه های آلودگی با ضخامت و هدایت الکتریکی متفاوت بر توزیع میدان مقرههای پلیمری ارائه کرد که خطاهای ناشی از آلودگی بر روی مقرههای پلیمری، مشکلی است که بطور مداوم شبکههای توزیع و انتقال مناطق دارای آلودگی را تحت تاثیر قرار میدهد. وجود قطرات آب و لایه های آلودگی، شدت میدان الکتریکی را روی سطح مقره های سیلیکونی افزایش میدهد. بنابراین مطالعه توزیع پتانسیل و میدان الکتریکی در مقره های سیلیکونی تحت شرایط مرطوب و آلوده، برای درک عمیق شروع مکانیزم شکست الکتریکی ناشی از آلودگی بسیار مهم است. در این مقاله، برروی مقره 20 کیلو ولت لایه آلودگی با ضخامت های متفاوت و هدایت های مختلفی در نظر گرفته شد و سپس با قرار دادن قطرات آلودگی در انتهائی ترین بخش مقره و توزیع میدان در طول مقره در مقایسه با مقره بدو ن لایه آلودگی مطالعه شد. جهت تایید نتایج شبیه سازی از نرم افزار Comsol 3.5a استفاده شد [4].
رافائل باروش (2013)، مقاله ای تحت عنوان نقشه میدان الکتریکی در پستهای فشار قوی با استفاده از روش اجزای محدود ارائه کرد که به بررسی اثرات احتمالی بر سلامت انسان به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای الکتریکی و مغناطیسی از فشار کم (محدوده بین 3 مگاهرتز و 3 کیلو هرتز) باعث نگرانی های زیادی شده اند[22].
7- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
تغییراتی در شبکه برای بهبود بهره برداری و همچنین ارائه راه کارهایی جهت کاهش خاموشی و همچنین رسیدن به نتایج دلخواه برای بهبود شبکه.
ترانسفورماتورهای توزیع مهمترین تجهیزات در شبکه توزیع می‌باشند. با توجه به فراوانی این ترانسفورماتورها و نقش آنها در شبکه. در نگهداری و تحلیل وضعیت ترانسفورماتورها همیشه وضعیت خود ترانسفورماتور در اولویت قرار داشته و باید از دستور العمل سازنده جهت انجام عملیات لازم استفاده شود. این دستور‌العمل را می‌توان بعنوان مکمل در انجام عملیات نگهداری و حفاظت مورد استفاده قرار داد.

امضاء استاد راهنما:
8- اهداف مشخص تحقیق: (شامل اهداف علمی، کاربردی، و ضرورتهای خاص انجام تحقیق):
در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (اعم از موسسات آموزشی پژوهشی و دستگاههای اجرایی و غیره):
هدف اصلی تحقیق بررسی خطوط میدان و سطوح پتانسیل در اطراف ترانسهای توزیع در جهت پیشنهاد پوشش حفاظتی به منظور کاهش مشکلات توزیع در ترانسها برای تمامی شرکت های برق 9- روش کار :
الف- نوع روش تحقیق:
امروزه مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندها به طور گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، که در بیشتر موارد معادلات دیفرانسیل جزیی (Partial Differential Equation (PDE)) بیان‌کننده ماهیت ریاضی فرآیند مورد بررسی می‌باشند. به علت وجود هندسه‌های پیچیده و همچنین همزمانی وقوع پدیده‌های مختلف (انتقال ممنتوم، انتقال حرارت و جرم، واکنش‌های شیمیایی و …) حل معادلات بدست آمده به روش‌های تحلیلی غیر ممکن می‌باشد و در نتیجه از روش‌های عددی استفاده می‌گردد. یکی از روش‌های عددی که به صورت موفقیت‌آمیزی در زمینه‌های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد روش اجزای محدود (Finite Element Method (FEM)) می‌باشد. نرم‌افزار COMSOL Multiphysics به عنوان یک نرم‌افزار مدل‌سازی قدرتمند از این روش جهت حل معادلات دیفرانسیل استفاده می‌کند که کاربرد این نرم‌افزار در صنایع گوناگون روز به روز در حال گسترش می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به حل معادلات مربوط به جریان سیالات در این نرم‌افزار، این نرم‌افزار در زمره نرم‌افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics (CFD)) نیز قرار می‌گیرد. همچنین مدل سازی فشار قوی با استفاده از نرم افزار (شبیه سازی میدان فشار قوی) از لحاظ اقتصادی ارزانتر و مقرون به صرفه می باشد تا اینکه به طور مستقیم و فیزیکی اندازه گیری شود. [16].

ب- روش گرد اوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ):
با روش کتابخانه ای و جستجوی مقالات روز دنیا و کتابهای نوشته شده در این زمینه
پ- ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه ، کارت مصاحبه ، کارت مشاهده ، کارت آزمون ، فیش ، جدول وغیره)
ابزار پژوهش: نرم افزار کامسول- مقالات بین المللی- مقالات داخلی- کتب مربوطه -مجلات

ت- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
مقایسه نتایج خروجی ناشی از شبیه سازی میدان فشار قوی

ث‌- سؤالات تحقیق:(سوال یا سوالات اصلی وسوالات فرعی)
1. آیا شبیه سازی خطوط میدانی و سطوح پتانسیل در اطراف ترانسهای توزیع به کاهش خسارات ناشی از نبود پوششهای حفاظتی کمک میکند ؟
2. آیا شبیه سازی میدان فشار قوی در اطراف ترانسهای توزیع با هدف ایجاد پوششهای حفاظتی عامل دقیقی برای بررسی است ؟
3. آیا بررسی خطوط میدانی و سطوح پتانسیل در اطراف ترانس های توزیع به تنهایی کافی است ؟
4. آیا نتایج حاصله از شبیه سازی خطوط میدانی و سطوح پتانسیل برای ایجاد پوششهای حفاظتی مناسب در ترانسهای توزیع کاربردی است ؟
ج- فرضیه‏های تحقیق :)فرضیه های اصلی وفرعی)
1. شبیه سازی خطوط میدانی و سطوح پتانسیل در اطراف ترانسهای توزیع به کاهش خسارات ناشی از نبود پوششهای حفاظتی کمک میکند.
2. شبیه سازی میدان فشار قوی در اطراف ترانسهای توزیع با هدف ایجاد پوششهای حفاظتی عامل دقیقی برای بررسی است.
3. بررسی خطوط میدانی و سطوح پتانسیل در اطراف ترانس های توزیع بهتر از روش اندازه گیری مستقیم است.
4. نتایج حاصله از شبیه سازی خطوط میدانی و سطوح پتانسیل برای ایجاد پوششهای حفاظتی مناسب در ترانسهای توزیع کاربردی است.
ح-متغیر های تحقیق:
خطوط میدانی و سطوح پتانسیل متغیر وابسته ترانس متغیر مستقل مشخصات هندسی محل نصب
ت- پرسش اصلی تحقیق ( مسئله تحقیق):
1. آیا شبیه سازی خطوط میدانی و سطوح پتانسیل در اطراف ترانسهای توزیع به کاهش خسارات ناشی از نبود پوششهای حفاظتی کمک میکند ؟
10- روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، “گردآوری اطلاعات اولیه”، “تهیه نمونه‏های آزمون”، “انجام آزمایش‏ها” و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
نرم‌افزار کامسول مولتی‌فیزیکی:

یک مجموعه کامل شبیه‌سازی است که می‌تواند معادلات دیفرانسیل سیستم‌های غیر خطی را توسط مشتق‌های جزئی به روش اجزاء محدود (FEM) در فضاهای یک، دو و سه بعدی حل نماید. این نرم‌افزار می‌تواند در حضور چالش‌هایی نظیر میدان‌های الکترومغناطیسی، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز به خوبی راهگشا باشد. شبیه سازی میدان فشار قوی، همچنین فرصتی برای حل مشکل به عنوان یک فرمول ریاضی (در فرم معادلات) و فیزیکی (انتخاب مدل فیزیکی، به عنوان مثال مدل فرایند انتشار) را به کاربر می‌دهد. بدیهی است، در هر مورد سیستم معادلات حل خواهد شد، تفاوت فقط در امکان استفاده از سیستم‌های فیزیکی و جسمی و واحدها نهفته است. به اصطلاح حالت فیزیکی، می‌توان از معادلات پیش تعریف شده برای اکثر پدیده‌های انجام گرفته در علوم و فناوری استفاده کرد، مانند انواع روش‌های انتقال حرارت و برق، تئوری الاستیسیته، نفوذ مولکولی و انتقال جرم و انتشار، انتشار موج و جریان سیال[15].
این نرم‌افزار در سال ???? توسط دانشجویان مؤسسه سلطنتی فناوری سوئد ایجاد شد و نیز نام قبلی این نرم‌افزار FEMLAB بوده است و از سال ???? به COMSOL Multiphysics تغییر نام داده
است.11-زمان بندی انجام تحقیق:
الف- تاریخ شروع:پس از تصویب پروپوزالب- مدت زمان انجام تحقیق:6 ماهپ- تاریخ اتمام:6 ماه پس از تصویب پرو پوزالتذکر: لازم است کلیه فعالیت‏ها و مراحل اجرایی تحقیق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏ای) و مدت زمان مورد نیاز برای هر یک، به تفکیک پیش‏بینی و در جدول مربوطه درج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی‏الامکان رعایت گردد.
12- سازمان دهی تحقیق:
در شبیه سازی خطوط میدانی و سطوح پتانسیل در اطراف ترانسهای توزیع به دنبال رهیافتهایی در جهت ایجاد حفاظتهای پوششی در جهت کاهش خیارات و افزابش بر اورد ها تحقیق را سوق میدهیم تا راهکاری در جهت بهبود
مسئیه مورد نظر بپردازیم