ژگی‌های زمین‌شناسی و مورفولوژیکی.
– در زمینه نظامی نیز سواحل را از حیث مشکلات و مسائل ورود به خشکی، نحوه دسترسی به نواحی داخلی و دور از ساحل موانع و محدودیت‌های آن را مورد مطالعه قرار داد.
– از نظر اقتصادی قلمرو توسعه و گسترش مراکز صنعتی معیار ارزیابی محسوب می‌گردد این محدوده به‌وسیله خورها و خلیج‌های کوچک، آب‌های ساحلی عمیق، قابلیت احیاء و اصلاح زمین‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. سواحل پلاژیک و منطقه پست خط ساحلی به عنوان منبعی بزرگ به منظور توسعه ساختمانی از توان بالقوه‌ای برخوردار است. خط ساحلی و سرزمین‌های ساحلی را می‌توان بر اساس استعدادها و توان بالقوه آنها طبقه‌بندی کرد مانند زمین‌هایی که مورد استفاده کشاورزی قرار می‌گیرند. حتی از نظر ایجاد تفرجگاه‌ها و مراکز ورزشی و توجه به مناظر طبیعی، خانه‌های ویلایی جهت سپری کردن اوقات فراغت، همچنین ایجاد و توسعه پلاژها برای گذران روزهای تعطیلی طبقه‌بندی کرد. علاوه بر این ایجاد پارکینگ‌ها اتومبیلی و گسترش اردوگاه‌ها و تفرجگاه‌های ساحلی که در موارد لازم نیازهای تفریحی و سرگرمی‌های مردم را تأمین می‌نمایند (نادرصفت، 1379: 149).
2-5. برنامه‌ریزی ژئومورفیک
اهداف برنامه‌ریزی ژئومورفیک عملی است هوشیارانه که در آن بهترین راه حل ژئومورفیک برای وضعیت‎های مختلفی که انسان با آن روبروست اتخاذ می‌گردد:
– گامی است در جهت دوری جستن هر چه بیشتر جوامع از تغییرات سریع ژئومورفیک؛
– کوششی است اندیشمندانه برای برای ایجاد ترقی و تأمین رفاه عمومی و توسعه پایدار سطوح مختلف (محلی، ملی، منطقه‌ای، جهانی) و حفظ محیط زیست؛
– تلاشی است برای شناخت اشکال سطحی زمین، تعیین مناسب‌ترین جایگاه‌ها به منظور استقرار بناهای ماندگار تلاشی است در جهت تعالی محیط زیست؛
– تلاشی است برای کاهش هرچه بیشتر بلایای طبیعی (معتمد و مقیمی، 1378: 80).