کار طراحی، ارائه و ارزیابی آموزشها
ـ آموزش، پیش‌شرط اعطای مجوز
ـ آموزشِ متناسب، رایگان، کم‌هزینه و درازمدت
ـ آشنایی آموزش‌دهنده با کار و تولید
ـ الزام‌آور بودن شرایط و ضوابط صدور مجوز
ـ ضمانت اجرایی ضوابط
ـ فراهم آمدن زمینه رقابت

  • 2