ند کشورهای برمودا، باهاماس و هنگ کنگ می توانند چندین مشخصه را با هم دارا باشند. بالنتیجه وی به اصطلاح پرچمهای “شبه مصلحتی”2 اشاره نموده و بدین صورت آن راتعریف می نماید:
“پرچم آندسته از کشورها که برخی یا تمامی منافع پرچمهای مصلحتی را ارائه می نمایند تا بتوانند به جذب تناژ به ثبت خود بپردازند، ولی با پرچمهای مصلحتی به جهات زیر تفاوت دارند:
1- قادر به ایجاد ماشین اداری برای اعتمال هر نوع قانون دولتی یا بین المللی به صورت مؤثر می باشند.
2- دارای شرایط و الزامات خاص، برای قبول ثبت می باشند1.
ضمناً تعریفی که دکتر Metaxas از پرچمهای مصلحتی ارائه می دهد چنین است:
“پرچم های مصلحتی، پرچم ملی کشورهایی هستند که بنگاهها و شرکتهای کشتیرانی، کشتی هایشان را تحت آن پرچمها ثبت می کنند. با این هدف که سود شخصی (خصوصی) خود را افزایش داده و هزینه های شخصی خود را کاهش دهند، از طریق احتراز از:
1- مقررات اقتصادی و دیگر مقررات اداری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

  • 2