ناد و مدارک کتابخانه ایی و نیز روش میدانی که شامل مشاهده وضعیت موجود گردشگری شهر محلات می باشد ، است . نتایج تحقیقات نشان میدهد که شهر محلات با توجه به دارا بودن موقعیت طبیعی و وجود منابع تاریخی و فرهنگی و بخصوص منابع طبیعی توانمندی فراوانی در زمینه گردشگری طبیعت گردی داشته که می تواند با سیاست گذاری های مناسب و مسئولانه گامی مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری شهر برداشت .
کلمات کلیدی : اکوتوریسم ، توسعه پایدار ، گل و گیاهان زینتی ، شهر محلات

مقدمه
قرن بیست و یکم سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است . گردشگری یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی جهان است . این صنعت در بسیاری از کشورها با رشد سریع تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی و با ایجاد فرصت های شغلی جدید ، یک صنعت پیشرو تلقی می شود . وابستگی های توریسم به دارایی های فرهنگی و سلامت طبیعت و محیط زیست نیز اکنون به عنوان یک اصل مهم در رشد و توسعه ی توریسم مطرح شده است (عربی و همکاران , 1387 ، ص 1 ). گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به دو تریلیون دلار خواهد رسید . در این فرآیند دستیابی کشورهایی که از جاذبه ی وسیع گردشگری برخوردار هستند ، به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت ،سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است و می تواند تمام فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد . با این وجود برای دستیابی به چنین درامد قابل حصولی می بایست برنامه ریزی جامعی صورت گرفته و سرمایه گذاری های مناسب در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری این صنعت صورت پذیرد ( پیروز و همکاران ، 1387 ) .
ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی دو موضوع اساسی اقتصاد ایران است که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانایی های بالقوه اقتصاد کشور در بخش مختلف قابل حصول می باشد . ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است . از چهارده اقلیم شناخته شده در جهان ، ایران دوازده گونه ی آن را در نقاط مختلف کشور داراست ؛ از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان همچون گل ها و گیاهان زینتی برخوردار است ( امیدبیگی ، 1374 ) .
تحقیق حاضر تحت عنوان ” بررسی نقش گل و گیاه در توسعه ی گردشگری شهر محلات ” با بهره گیری از داده های میدانی و کتابخانه ایی ، مشاهده و مصاحبه در پنج فصل به شرح ذیل انجام شده است :
فصل اول : کلیات تحقیق شامل بیان مسئله ، روش تحقیق ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق و … انجام می شود .
فصل دوم : مبانی نظری که شامل تعاریف ، مفاهیم ، مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه ی تحقیق می شود .
فصل سوم : ویژگی های اجتماعی ، طبیعی ، اقتصادی ، فضایی و کالبدی منطقه ی مورد نظر توضیح داده شده است .
فصل چهارم : پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری منطقه ی مورد مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق است .
فصل پنجم : با استفاده از بحث و نتیجه گیری از آمار توصیفی ، آزمون فرضیه ها و تفسیر و بیان نتایج حاصل از تحقیق به ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای اجرایی پرداخته شده است .
این تحقیق دارای تعداد 52 نمودار و تعداد 52 جدول و تعداد 2 نقشه و تعداد 16عکس می باشد که امیدوارم برنامه ریزان شهر محلات از یافته های این پژوهش جهت توسعه پرورش گل و گیاه و استفاده مطلوب نمایند.

حمیده عرب
اسفند 1392

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل اول
(کلیات تحقیق)