اور، میش، شیشک و قوچ را می‌شینه، و به کهره، گیسه، بز، چوش و نری را بزینه و به هر دو گوسفند گویند. در گله‌ای که همه آن میشینه است، تعدادی بز نیز باید باشد چون که بز پیشرو و میش همیشه به دنبال آن می‌رود به گردن بزی که جلوی گله می‌چرد و گوسفندهایی که آخر و دو پهلوی گله می‌چرند زنگوله‌ای میبندند و به گردن بعضی از کهره‌ها نیز زنگوله کوچکی به نام کرکرKOKORU آویزان می‌کنند.
در شب، چوپایان پس از چندساعتی که گوسفندان را چرانید آنها را در یکجا می‌خواباند و خود نیز در میان گله می‌خوابد و برای این که متوجه خطر و گرگ زدگی شود یک سر ریسمانی که تقریبا یک متر دارد، به دست خود وسردیگران را به پای یک گوسفند می‌بندد تا با حرکت ناگهانی حیوان، از خواب بیدار شود.
ج) چوپان بندی
در عشایر گنجان چوپانان بندی روز نودم نود روز بعداز عید نوروز انجام می‌شود و در این مراسم چوپایان متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد یک سال گوسفند را بچراند.
تشکیلات یک خانه عشایری
1- پلاس PLAS از موی بز بافته شده و به طول و عرض 49 متر است بسته به موقعیت مالی صاحب آن، کوچک یا بزرگ می‌باشد.
2- دیرک DIRAK ستون چوبی زیر پلاس
3- کماچه KOMACE تخته چوبی به طول دو متر که روی دیرک، به شکل t و زیر پلاس قرار می‌دهند بعضی پلاس‌ها سه تا چهار دیرک و کماچه دارند.
4- طناب برای نگهداری پلاس
5- زاجیلZAGIL دو شاخه کوچک حلقه مانند که دور تا دور پلاس به فاصله تقریبی هفتادسانتیمتر بسته شده و طناب را از آن می‌گذرانند.
6- خلال XALAL چوب باریک نوک تیز به طول 15 سانتیمتر از درخت ارچن درست می‌کنند و برای دوختن لبه‌های پلاس بکار میبرند.
7- لتفLEFT از موی بز بافته شده و با خلال آن را دور تا دور پلاس متصل می‌کنند.
8- کلیک CLICK چوب دو شاخه به طول دومتر که زیرطناب و در کنار زاجیل میزنند.
9- طناب سرانداز – دو تا سه عدد طناب بزرگ که از روی پلاس می‌گذرانند و دو سرآنها را به میخ می‌بندند تا بادهای شدید نتواند پلاس را از زمین بلند کند. خوانین و ثروتمندان از وسیله‌ای به نام تملیک BAND-E-TAMLIK استفاده می‌کنند.
10- چق CEQ وسیله‌ای حصیر مانند که از نی و موی بز بافته شده و دور تا دور پلاس بر پای داشته که دیواره آن را تشکیل می‌دهد.
11- میخ، تعدادی زیادی میخ که در زمین میکوبند وسرطناب‌ها را به آنها می‌بندند.
12- مشک: برای نگهداری آب و دوغ
13- تعدادی دیگ برای جوشاندن شیر
جاههای دیدنی روستای نمونه گنجان
1.مجموعه زیارتی سیاحتی یادمان شهدای گنجان
مرکز ایثار ومقاومت جنوب شرق کشور گنجان عزیز 70 لاله پرپر را جهت جاودانگی این مرز وبوم فدا نموده وافتخارکریمان لقب گرفته است که زندگی و وصف شهدا در این مبحث نمی گنجد که احتیاج است به صورت مفصل در این باره صحبت گردد که در اینجا فقط به نام این بزرگواران بسنده کرده ام.
نام نام خانوادگیپدرت. تولدمحل تولدت.شهادتمحل شهادتمحل دفناحمدستوبرصحبتعلی1335مناطق عشایری1357اسلام آبادمفقودالاثرامید علیشمس الدینیحاجی1345لاله زارزبیداتمفقوالاثرتیمورشمس الدینیسیف اله1343گنچان1362والفجر4 گنجانجانمرادشمس الدینمرید1343مناطق عشایری1365جزیره ام الرصاصگنجانجعفر شمس الدینمحبعلی1360زهمکان1381سیرچگنجانحبیب الهشمس الدینمراد1343مناطق عشایری1365کانال ماهی گنجانحسنشمس الدینیآقا رحیم1337مناطق عشایری1360ثامن الائمه گنجانحسن شمس الدینیببرعلی1344مناطق عشایری1361بیت المقدسگنجانحمدالهشمس الدینییداله1345ماران1374سیرجانگنجاناکبرشمس الدینیدیدارعلی1322آبدر1364والفجر8گنجاندادمولاشمس الدیناسداله1339مناطق عشایری1361فتح المبینگنجاندرویششمس الدینیمقصود علی1340مناطق عشایری1361فتح المبینگنجانرحمانشمس الدینیحمزه1337مناطق عشایری1360آبادانگنجانزمان الهستوبراحمد1357گنجان1381سیرچ گنجانسبزعلیشمس الدینیعزت اله1339آبدر1364کربلای 10گنجانسلیمانشمس الدینیمصیب1343مناطق عشایری1362سیستان و بلوچستانگنجانسهرابشمس الدینیخانجان1364مناطق عشایری1366گنجانشهدورستشمس الدینیمصیب1343مناطق عشایری1359کردستانگنجانعباسشمس الدینیحاجی1345باب گلوئیه1374رابرگنجانعلیشمس الدینیمحمد حسن1343مناطق عشایری1366گنجانعلی شمس الدینیاحمد1347کرمان1365قلاویزانگنجانعلیرضا شمس الدینیاحمد1356مناطق عشایری1381سیرچگنجانعیسیشمس الدینینادعلی1353زهمکان1381سیرچگنجانفرج الهزمزمحسن1336جواران1360گنجانقربانعلیشمس الدینیهمت اله1332آبدر1366ماووتگنجانکرامتشمس الدینیحسین1339مناطق عشایری1360آبادانگنجانکرامتشمس الدینیخانجان1328منطقه عشایری1360بستانگنجانلطفعلیسپیده دمجان اله1344اسفندقه1360بستانگنجانمحمدشمس الدینیعبدالکریم1347گنجان1360والفجر8گنجانمحمدحسینشمس الدینیحسین1343آبدر1367والفجر8گنجانمحمدستوبرعزت اله1345مناطق عشایری1368جزیره ام الوصاصگنجانمنوچهر الدینیشمس الدینیحسین1343گنجان1364والفجر8گنجانمهدیستوبرمحیا1332گشکین1367شلمچهگنجانمهدیشمس الدینیحسن1346مناطق عشایری1362شلمچهگنجانمهدی شمس الدینیزیادعلی1342هفت دانگان1364کربلای 4گنجانموسیپست دشتیاراحمد1345مناطق عشایری1364بیمارستانگنجاننصرت الهشمس الدینیحسین1338اسفندقه1363بدرگنجانقربانعلینمازییاراله1346گنجان1366فاوگنجانیاسر شمس الدینیمحمود1364گنجان1384نفتشهرگنجانیحیشمس الدینی1350گنجان1381سیرچگنجان
2.مسیر گردشگری رودخانه گنجان وگلینوئیه
در ضلع شرقی روستای نمونه گنجان و9 کیلومتری شهرستان رابر رودخانه فصلی گنجان قرار دارد که از رشته کوههای هزار ولاله زار سرچشمه میگیرد اطراف رودخانه را مزارع سرسبز کشاورزی و درختان تنومند گردو وصنوبر احاطه نموده است وترکیب رود،چشمه ها،مزارع کشاورزی وکوههای اطراف یک دره بسیار دیدنی را به وجود آورده که هوای خنک بهار وتابستان ،زلالی آب و آواز پرندگان این منطقه شما را بیشتر از یک بار به دیدن این تفریحگاه ترغیب می کند
در امتداد رودخانه در مسیر آب 500 متر پیاده روی کنید به چشمه سار زیبای گلینوئیه ودر نهایت به آبشار گلینوئیه می رسید
در پایان طبیعت گردی از استخر پرورش ماهی که در جنب رودخانه گلینوئیه قرار دارد چند عدد ماهی قزل خریداری کرده ودر دل طبیعت وفارغ از هیاهوی زندگی شهری با نم اهنگ آب رود وجیک جیک پرندگان نوش جان می نمائید
ازعمارت ها ودرختان قدیمی گلینوئیه نیز می توانید دیدن کنید
3.مناطق ییلاقی وعشایری روسکین ،گشکین وصغدین وآبدر
این مناطق زیبا را با خودروی سواری نمی توانید ببینید ولی با وانت میتوان رفت زندگی بی آلایش عشایری،کاروانسرای قدیمی شیرزاد وهوای دلنشین وطبیعت بکر این مناطق ارزش دیدن را دارد به علاوه اگر طالب عسل خالص محلی،کشک،دوغ،ماست،کره وپنیر خوب وطبیعی گوسفندی هستید سفر به این منطقه را از دست ندهید این مناطق گردشگری در فاصله 4 الی10 کیلومتری شرق گنجان قرار دارند ودر مسیر آنها سیاه چادرهای ابل دیداری وکمی متمایل.مسیر زیبای رودخانه کندر کرنگ،جاده رویایی گیدوا وباقرآباد،مسیر دلربای رودخانه صباباد،دشت حاصلخیز پشته سلیمان.
محصولات کشاورزی این منطقه بادام و گردو، نوری، گیلاس، سیب و … شغل مردم این منطقه بیشتر کشاورزی، دامداری، پرورش زنبور عسل می باشد. از مهمترین محصولات باغی این منطقه گردو و بادام است. که در اینجا به فواید گردو و عسل می پردازیم:هه
گردو از قدیم سمبل عقلانیت بوده است زیرا دانه آن در پوششی داخل پوسته آن قرار دارد، درست مثل مغز آجیل و خشکبار موادمغذی پرفایده بسیاری در خود دارند، به‌ویژه اسیدهای چرب مفید که برای سلامت بدن لازمند.
30 نوع مختلف کشت گردو وجود دارد. سه نوع متداول آن که برای اهداف تجاری تولید می‌شوند گردوی انگلیسی یا ایرانی، گردوی سیاه و گردوی سفید یا باترنات است. گردو در ایران، امریکا، رومانی، فرانسه، ترکیه و چین کشت می‌شود. بعد از کشت، حدوداً چهار سال طول می‌کشد تا این گیاه اولین محصول خود را به بار بنشیند.
طی هر فصل، میوه‌ها تا مرداد ماه که پوسته ضخیم سبز رنگ شروع به شکسته شدن و نشان دادن پوسته قهوه‌ای کمرنگ داخلی می‌کند، برای برداشت آماده می‌شوند. گردوها شکلی تقریباً کروی و 15-10 گرم وزن دارند.
از لحاظ ساختاری، مغز گردو از دو لپه ناهموار و موج‌دار تشکیل شده است که رنگی تقریباً سفید دارد و با یک پوسته نازک و سبک پوشیده شده است. لپه‌های گردو تقریباً به همدیگر متصل شده‌اند. روغن گرفته شده از مغز گردو، به غیر ازآشپزی، بعنوان روغن حامل در داروسازی و رایحه‌درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فواید گردو برای سلامتی
گردو منبعی عالی از انرژِی است که موادمغذی، موادمعدنی