ت………………………………………………………………………..85
6) پنهان نمودن اصل حدیث……………………………………………………………………………….85
7) تغییر زمان نزول آیه………………………………………………………………………………………..86
8) به جای نام امیرالمؤمنین(ع) “وناس من اصحابه” اضافه شده………………………………86

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل سوم: دیدگاه مفسران و علمای شیعه درباره آیه مباهله…………………………………………………87
گفتار اول: تفسیر آیه……………………………………………………………………………………………………….87
الف) فرازهای آیه مباهله……………………………………………………………………………………….87
ب) نکاتی پیرامون مباهله………………………………………………………………………………………90
1) شرائط حاضرین در مباهله……………………………………………………………………….90
2) شرائط مباهله…………………………………………………………………………………………90
3) جایگاه مباهله…………………………………………………………………………………………91
گفتار دوم: اثبات افضلیت و ولایت امیرالمؤمنین(ع)…………………………………………………………………..91
الف) استدلال ائمه اطهار(ع)…………………………………………………………………………………..91
ب) استدلال علما و مفسرین………………………………………………………………………………….92
1) شیخ مفید(ره) ………………………………………………………………………………93
2) سید مرتضی(ره)……………………………………………………………………………93
3) شیخ طوسی(ره) …………………………………………………………………………..93
4) خواجه نصیر(ره)…………………………………………………………………………..93
5) علامه حلی(ره) …………………………………………………………………………….94
6) تفاسیر متأخرین……………………………………………………………………………………94
گفتار سوم: روایات مباهله……………………………………………………………………………………………………96
فصل چهارم: پاسخ به شبهات درباره آیه مباهله………………………………………………………………………….104
گفتار اول: شبهات ابن تیمیه………………………………………………………………………………………….104
گفتار دوم: شبهات دیگران…………………………………………………………………………………………….113
بخش سوم: آیه نجم ……………………………………………………………………………………………………..118
فصل اول: مفردات آیه نجم…………………………………………………………………………………………….119
گفتار اول: معانی لغوی……………………………………………………………………………………………………119
گفتار دوم: استعمالات قرآنی……………………………………………………………………………………………120
فصل دوم: دیدگاه اهل سنت درباره آیه نجم………………………………………………………………………………122
گفتار اول: اقوال مفسرین…………………………………………………………………………………………………122
الف) مفسرین مخالف تفسیر شیعه………………………………………………………………………….122
1) فخر رازی………………………………………………………………………………………………122
2) ابن عربی………………………………………………………………………………………………..122
3) ابوحیان…………………………………………………………………………………………………..122
4) تفاسیر معاصر…………………………………………………………………………………………..122
ب) مفسرینی که نظر شیعه را ذکر نمودند………………………………………………………………..124
گفتار دوم: روایات کتب اهل سنت……………………………………………………………………………………124
فصل سوم: دیدگاه مفسرین و علمای شیعه درباره آیه نجم……………………………………………………………126
گفتار اول: تفسیر مطابق ظاهر……………………………………………………………………………………………126
گفتار دوم: تفسیر باطن آیه بوسیله روایات…………………………………………………………………………..127
نتیجه گیری و جمع بندی………………………………………………………………………………………………131
مقدمه
آخرین و کامل ترین دین الهى با بعثت خاتم انبیاء، حضرت محمّد مصطفى(ص) به جهانیان عرضه شد و آئین و رسالت پیام رسانان الهى با نبوّت آن حضرت پایان پذیرفت. دین اسلام در شهر مکّه شکوفا شد و پس از بیست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا(ص) و جمعى از یاران باوفایش، تمامى جزیره العرب را فرا گرفت. ادامه این راه الهى در هجدهم ذى الحجّه، در غدیر خم و به صورت علنى، از جانب خداى منّان پس از پیامبر خدا(ص)، به نخستین رادمرد عالم اسلام یعنى امیر مؤمنان على(ع) سپرده شد. در این روز، با اعلان ولایت و جانشینى حضرت، نعمت الهى تمام و دین اسلام تکمیل و سپس به عنوان تنها دینِ مورد پسند حضرت حق اعلام گردید. این چنین شد که کفرورزان و مشرکان از نابودى دین اسلام مأیوس گشتند.
دیرى نپایید که برخى اطرافیان پیامبر(ص) با توطئه هایى از پیش مهیّا شده مسیر هدایت و راهبرى را پس از رحلت ایشان منحرف ساختند، دروازه مدینه علم را بستند و مسلمانان را در تحیّر و سردرگمى قرار دادند. آنان از همان آغازین روزهاى حکومتشان، با منع کتابت احادیث نبوى، جعل احادیث، القاى شبهات و تدلیس و تلبیس هاى شیطانى، حقایق اسلام را که همچون آفتاب جهان تاب بود پشت ابرهاى سیاه شکّ و تردید قرار دادند. بدیهى است که على رغم همه توطئه ها، حقایق اسلام و سخنان دُرَرْبار پیامبر(ص)، توسّط امیر مؤمنان على(ع)، اوصیاى آن بزرگوار و جمعى از اصحاب و یاران باوفا، در طول تاریخ جارى شده و در هر برهه اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است. آنان با بیان حقایق، دودلى ها، شبهه ها و پندارهاى واهى شیاطین و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را براى همگان آشکار ساخته اند. در این راستا، نام سپیده باورانى همچون شیخ مفید(ره)، سیّد مرتضى(ره)، شیخ طوسى(ره)، خواجه نصیر(ره)، علاّمه حلّى(ره)، قاضى نوراللّه(ره)، میر حامد حسین(ره)، سیّد شرف الدین(ره)، امینى(ره) و… همچون ستارگانى پرفروغ مى