70 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع گردیده است .می توان ادعا کرد که اگر 170 نمونه به تصادف انتخاب کنیم 99 درصد اطمینان خواهیم داشت که نتایج حاصل از تحقیق حداکثر 5 درصد با مقادیر واقعی جامعه اختلاف خواهد داشت .
15-1-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
ازدوروش آمارتوصیفی واستنباطی درراستای آزمون و تحلیل اطلاعات پردازش شده استفاده بعمل خواهدآمدومبنای آن بسته نرم افزارSPSS می باشد.
16-1-مفاهیم و واژگان تحقیق:
تجارت الکترونیک:
تجارت الکترونیک شامل: فرآیند خرید، فروش، انتقال یا مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت می باشد (آنکتاد، 2002).
تجارت الکترونیک شامل تمام فعالیت های یک بنگاه و یا افرادی برای انجام مبادله است به نحوی که تمام یا بخشی از این فعالیت ها از طریق شبکه های رایانه صورت بگیرد. مفهوم تجارت الکترونیک انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانه ها از طریق خطوط مخابراتی است.
صادرات:
صادرات به معنای فروش کالاها یا خدمات تولیدی از یک کشور به کشور دیگر، یک جهت از جاده دو طرفه‌ای است که جهت دوم آن واردات است، از یک طرف هر کشوری که اقدام به صادرات می‌کند، حتماً باید برای برآوردن برخی از مایحتاج خود به واردات از سایر کالاها اقدام کند و هر کشوری نیز که به دنبال واردات باشد، نیازمند منابع ارزی است که از راه صادرات تامین می‌شود. از طرف دیگر، هر کالا یا خدمتی که از یک کشور صادر می‌شود از دید کشور خریدار جزء لیست واردات محسوب می‌شود این جاده دو طرفه در ادبیات بازرگانی، تحت عنوان تجارت بین‌‌الملل شناسایی شده است
امکان سنجی:
امکان سنجی پروژه ها به معنای استفاده از تکنیک های ریاضی و اقتصادی، آماری و روش های مهندسی برای پاسخ به سوالات فنی است که عمدتا در حول و حوش چگونگی استفاده از منابع مالی در جهت تولید است. مطالعات امکان سنجی پروزه شامل مراحل زیر است (محمد نسب، پیام ایران خودرو، شماره 37)
قبل از اینکه یک سازمان سرمایه گذار شروع به اجرای یک طرح یا پروژه کند باید ابعاد مختلف آن طرح را شناسایی کند. تا اینکه امکان پذیری و عملی بودن پروژه یا طرح از جهات مختلف ارزیابی گردد. این شناسایی به طول کلی امکان سنجی نامیده می شود. (ایزدی، 1380، 28)
17-1-مدل مفهومی تحقیق:
شکل 1-1
18-1- مراحل انجام تحقیق:
فصل دوم
ادبیات تحقیق
1-2- بخش اول: تجارت الکترونیک
1-1-2- مقدمه
صادرات به معنای فروش کالاها یا خدمات تولیدی از یک کشور به کشور دیگر، یک جهت از جاده دو طرفه‌ای است که جهت دوم آن واردات است، از یک طرف هر کشوری که اقدام به صادرات می‌کند، حتماً باید برای برآوردن برخی از مایحتاج خود به واردات از سایر کالاها اقدام کند و هر کشوری نیز که به دنبال واردات باشد، نیازمند منابع ارزی است که از راه صادرات تامین می‌شود. از طرف دیگر، هر کالا یا خدمتی که از یک کشور صادر می‌شود از دید کشور خریدار جزء لیست واردات محسوب می‌شود این جاده دو طرفه در ادبیات بازرگانی، تحت عنوان تجارت بین‌‌الملل شناسایی شده است.
از نگاه و زاویه‌ای دیگر می‌توان گفت صادرات به معنای فروش کالاهای ساخته شده و خدمات ارائه شده توسط ساکنین یک کشور به کشورهای دیگر می‌باشد به عبارت دیگر صادرات به معنایی تقاضای اقتصاد جهانی از کالاها و خدمات ساخت داخل کشور‌ می‌باشد در مقابل واردات، میزان تقاضای اقتصاد داخلی از کشورهای ‌‌دیگر می‌باشد. طبق نظریه‌‌های اقتصادی تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد. رشد و توسعه تجارت بین‌المللی باعث افزایش رفاه و درآمد سرانه ساکنین کشورها می‌شود به عبارت بهتر می‌توان گفت برای دستیابی به قدرت اقتصادی بیشتر در بازار جهانی هر کشوری باید در پی رفع مشکلات، موانع و تنگناهای داخلی، افزایش رفاه و درآمد سرانه ساکنین خود استراتژی مناسب اقتصادی جهت تولید و افزایش حجم صادرات محصولات خود در بازار جهانی دنبال کند.
بحث اصلی در تئوری‌های تجارت بین‌الملل پاسخ به این سوال است که کشور باید چه چیزی، به چه مقدار، یا از چه کشوری، چرا و چگونه صادر و یا وارد کند. در این رابطه تئوری‌ها و نظریات زیادی مطرح شده است که هر کدام به نوعی سعی در پاسخگویی به این سوالات یا برخی از آن داشته است.
اینترنت نامی برای سیستم گسترده و جهانی شامل مردم، اطلاعات و کامپیوتر هاست. اینترنت آنقدر بزرگ و پیچیده است که در محدوده درک یک شخص نمی گنجد. اینترنت در واقع یک شبکه کامپیوتری بزرگ و منفرد نیست. بلکه مجموعه از ده ها هزار شبکه گسترده در جهان است. این پدیده نوین نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورهای جهان ایفا می کند (سرمد سعیدی و نوده فراهانی،1381).
اینترنت یک فن آوری با ویژگی های خاص است که این توانایی را دارد تا جنبه های مختلف رقابتی را در بسیاری از صنایع تغییر دهد و در عین حال صنایع جدیدی را خلق کند. اینترنت یک استاندارد با هزینه پایین و سرعت بالای تعامل، تعدیل زمان، دسترسی جهانی و شکلی از کانال توزیع است که عدم توازن اطلاعات بین طرفین مبادله را کاهش می دهد. این ویژگی ها تاثیر زیادی بر پنج C یعنی هماهنگی، تجارت، جامعه، محتوا و ارتباطات می گذارد
(Afuah & Tucchi.2003).