ی و رورزش .
ج) ازمودنی : تجزیه و ازمون فعالیتهای فرح بخش و نشاط افرین برای رشد و انبساط انسان حائز اهمیت است مانند شرکت در مجالس جشن و سرور چنین اقداماتی از جنبه های بسیار مثبت و سازنده برخوردار است . و می تواند با شیوه هاس تلقین شادمانی و نوش مسرت قرین گردد و ……………….. انعطاف پذیری را به همراه داشته باشد در حالی که در مورد فوق جنبه شناختی و ادارکی دارد عملکرد ازمون از جهت گیری عاطفی برخودار است ومی تواند کار سازتر باشد .
روبرت الیوت می گوید : اساس بیشترین برنامه های کنترل فشار روحی وجه تمایز انها از زوشهای دیگر را موزشی بیماران در مورد بدست اوردن ارامش تشکیل مید هد دکتر نبسون متخصص قلب که پدر درمانهای ارامش بخش به شمار می اید بوسیله گروهی ا زپیروان این مکتب ترغیب شد تا اثار تکنیک ™ یا رضایت فکری را بر روی بدن مطالعه کند نیسون در کمال تعجب متوجه شد (TM) می تواند فعل و انفعالات فیزیولوژیکی مصیبت باری را تعدیل کند و به کاهش ضربان قلب و کاهش فشار خون و سایر عوارض روحی می شود بدین طریق این یک نوع پادزهر طبیعی در مقابله با استرس می باشد TM فقط یکی از اصولی است که می تواند انچه را که نبسون از استراحت و ارامش می خواند بوجود اورد نتیجه اثر این شیوه تنها با پیگیری 4 مرحله اسان حاصل می شود .
1- تجسم کنید در یک موقعیت توام با ارامش قرار دارید .
2- چشمان خود را ببندید
3- افکار خود را روی یک کلمه صدا ویا عبارت خاص متمرکز کنید .
4- همه افکار دیگر را از خود برانید .
تجدید نظر در طرز فکر ونگرش نسبت به مسائل زندگی تلقی فرد یبت به مسائل روزانه احساس مسئولیت در مقابل طرز رفتار خود تسلط برخود خویشتن داری و جلوگیری از عصابیت و بیزاری پیشگیری از تسلط دیگران به رفتار خود و در نهایت درک این واقعیت که دیگر نمی توان دنیا را عوض کرد می توان خود را چنان تغیر داد که هماهنگی و تطابق بیشتر با محیط پیرامون حاصل گردد همه اینها عواملی هستند که انتخاب روشهای فردی مناسب را در مهار و کنترل استرس ممکن می سازند خوش خلقی و شوخ طبعی نیز بسیار مهم است . بخصوص ان که در شرایط ساترس این حالتها از بین می رود و در غیاب این حالتها نیز استرس بیشتر مس شود ورا این رو شوخ طبیعی خلقی ابزار خوبی جهت مبارزه با استرس و جلوگیری و انباشت ان خواهد بود .
اختلال نقشی پس از ضربه :
یکی از عواملی که به طور فزاینده ای مراقبتهای تخصصی را می طلبد اختلال نقش پس ا ز ضربه است اختلال نقشی پس از ضربه را می توان به عنوان مجموعه ای از علایم بروز بیماری بعد از واقعه نقش زا خارج ا زمحدود ه رویداردهای معمولی انسان توصیف نمود به این ترتیب مسائلی مانند ناملایمات عادی بیماری مزمن زیان های روزمره مثلا در کسب و تجار ت اختلافات خانوادگی و امثال اینها اگر چه بالقوه تنش زا هستند لیکن به عنوان وقایعی که بتواند به اختلالهای تنشی پس از ضربه منجر شوند مورد ملاحظه قرار نمی گیرند برخی ا زپژوهشگران مواردی از اختلال تنشی پس از ضربه را در ارتباط با محیط های شغلی مورد مطالعه قرار داده و به نتایج جاانبی دست یافته اند پژوهشهایی نیز درباره اختلال پس از ضربه در لوکوموتیو رانی انجام گرتفه است که ناظر پاره پاره شدن بدن افرادی بوده اند که به قصد خودکشی خود را در مسیر حرکت قطارهای کرده اند چنین تحقیقاتی نشان می دهد که شماهده و نظاره وقایع ترسناک منحصر به اشخاصی نیست که به طور مستقیم در صحنه حادثه شرکت یا حضور داشته اند بلکه درگیری جانبی در ماجرا نیز می تواند موجب ایجاد اختلال تنشی پس از ضربه گردد تحقیقات انجام شده در مشاغلی روانی و پزشکان موید پیدایش تنش پس از ضربه در این گونه مشاغل دیگری نیز در گروههای نجات شیوع اختلال تنشی پس از ضربه را در افراد این گروههای همراه با شدت عوارض از قبیل افسردگی مشکلات اجتماعی اضطراب بی خوابی و ناخوشیهای جسمی نشان می دهد .
رابطه بین تنش و سخنهای شخصیتی :
رابطه تنگاتنگ تنش و منش افراد از نظر شیوه روبه رو شدن و کنار امدن با وقایع تنش افرین امری واضع و تایید نشده است چنانچه این روش ها جنبه خود تخریبی داشته باشد غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن ار تحت تاثیر قرار می دهد لذا با توجه به بافت های ژنتیک در زمینه ابتلا به بیماریها بسته به میزان اسیب پذیر و استعداد بیولوژیک در افراد مختلف واکنشهای گوناگون می تواند بروز نماید درباره ارتباط تنش با منش
مروری بر تحقیقات گذشته :
الف ) تحقیقات داخلی
با بررسی میزان شیوع منابع و علائم استرس که در میان معلمان در سایر کشورهای ست هر چند 14 از معلمان ایرانی استرس شدید را متحمل می شوند همچنین در این پژوهش مشخص شده است که معلمان مرد به طور معنی داری بیش ا ز معلمان زن دچار استرس بودند ولی میزان استرس در ایران دبیرستانهای و اموزگاران دبستان ها تفاوت معنی داری نداشت مسائل و مشکلات مالی و حقوقی در کشورها به لحاظ جدید بودن موضوع مشاوره در نظام جدید اموزش متوسطه تا ان جا که جستجمو کرده ایم مطالعه ای در خصوص پژوهش حاضر انجام نگرفته که بطور مستقیم به موضوع شغلی مشاموران شاغل در نظام جدید پرداخته باشد فقط تنها تغییر انجام شده با استفاده از پرسش نامه گلدارد (GBI) در زمینه فرسودگی شغلی مشاوران به طور کلی و روان درمان گران متخصص (ندمشاوران نظام جدید ) توسط رضا خاکپور دانشجویی کارشناسی ارشد مشاوره می باشد که نتایج قابل توجه از این پژوهش بدست اورده ا زبسیاری جهات با تحقیق حاضر مطابقت دارد .
در پژوهشی تحت عنوان بررسی نگرش دانش اموزان متطع متوسطه نظام جدید در استان کردستان 76-75 روی 100 نفر دانش اموزای که انتخاب شده بودنند انجام گرفت دریافت بین نوع نگرش دانش اموزان وجنسیت انها را بطه معنی داری وجود دارد بطوری که پسران بیشتر از دختران به فرایند مشاوره تحصیلی نگرش مثبت دارند در ضمن بین نوع نگرش دانش اموزان و رشته تحصیلی انان رابطه معنی داری وجود داشت و دانش اموزان رشته کاردانش و علوم انسانی بیشتر از رشته تجربی و ریاضی نگرش مثبت داشتند بطور کلی نگرش دانش اموزان نسبت به فرایند مشاوره تحصیلی مثبت است (81% ) و فقط (19%) انها نگر ش منفی داشتند در این پژوهش پیشنهاد شده با توجه به اهمیت و سنگینی کار مشاوره مسئولین اموزش و پرورش نسبت به مشاوران و بهبود وضعیت زندگی و تامین نیازهای انان توجه کافی و اقدام لازم مبذول دارند .
ب) تحقیقات خارجی
دانیل راسل در بخش مدیریت بیمارستان ایوا اثرات تجربیات شغلی استرس زا و حممایت اجتماعی در امر فرسودگی شغلی میان کارکنان مرکز مشاوره ارا مورد بررسی قرار داده است یک نمونه جهانی از 169 نفر کارمند دکترا یک فرم مصتحبه شغلی استرس و حمایت اجتماعی را پرکرده اند حمایت اجتماعی بوسیله اعضا شبکه فراهم می شود و لحظه ای که به وسیله پاسخگو دریافت می شود ارزیابی می گردد نتایج حاصله از پژوهشهای مشخص کرده اند که مقادیر بالای استرس شغلی با سطوح بالتر فرسودگی شغلی در ارتباط است و حمایت اجتماعی از مصاحبه شوندگان و همکاران با سطوح پائین تر فرسودگی شغلی مربوط است اما به عنوان یک عامل حفاظتی کاربرد ندارد .
راسل می گوید نتیجه می گیریم که مطالعات شغلی بر حسب کاربرد شان برای شاخاصی که اشکال خاصی از حمایت اجتماعی را دریافت می کنند نیازمند ارزیاب هستند مدیریت استرس یک موضوع بسیار مورد توجه در چند دهه گذشته بوده است تحقیقات انجام شده در این دوره روشن ساخته است که حوادث استرس زای زندگی روزانه عوامل سبب شناسی در بسیاری از مسائل روان شناسی و فیزیکی خستند مشاوران اشخاصی را که توانستند استرس را به طور موثر از راه توسعه و ارزیابی مداخلات و عوامل روان شناسی کنترل کننده تشویق کرده اند به انها کک می کنند تا از این طریق رفتارهای ناسازگارانه را تغییر بدهند علی رغم این سعی و تلاش بسیاری از مشاوران حرفه ای مشکلات زیادی را در کنترل استرس خودشان در یمن کار همان طور که استرس روی کارشان تاثیر می گذارد تجربه می کنند استرسهای مربوط به شغل در حین کار اثرات منفی دارند و برنامه های شغلی استرس زا را به انجام کم کاری غیبت کاری محمول کردن کار و فرسودگی شغلی مربوط می شود .
بعلاوه تحقیقات روشن ساختد که اشخاص مخصوصا در شغلهایی که خدمات برای دیگران را فراهم می کنند در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند و شماروه به عنوان یکی از این دسته از شغلهای مشخص گردیده است فرسودگی همچنین بر روی رضایت شغلی اثرات منفی دارد مثلا ریجه و گودلی و هافر دریافتند که تحلیل و خستگی روحی و دیگر