وزدهم با وضع قوانینی در ایالتهای گوناگون، مؤلفان را به‏عنوان دارنده حقوق آثار خود به رسمیت شناختند.در همین دوران اتریش و اسپانیا به جمع این کشورها پیوستند و بعضی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله شیلی (1934)، پرو(1849)، آرژانتین(1869)و مکزیک(1871)نیز پس از استقلال به تدوین قوانین ملی در این زمینه پرداختند.13