کرم تا زرد کمرنگ می‌باشد. pH آن بین 6/3 تا 4 است که نباید از 1/4 تجاوز نماید. در ساخت آن روغن گیاهی خوراکی، سرکه، آب لیمو، تخم مرغ (زرده یا کامل) و نیز ممکن است افزودنی‌ها و طعم دهنده‌های مجاز دیگر از قبیل نمک، شکر، ادویه، صمغ خوراکی، اسیدهای سیتریک، مالیک یا لاکتیک به کار رود (مقصودی، 1384).

2-3 طبقه‌بندی سس‌ها