ی بازار، بعد جغرافیایی نیز باید در نظر گرفته شود. توسعه تجارت به سایر کشورها، یکی از موضوعات اصلی برای زنده ماندن در بازارهای بین‌المللی است. توسعه مرحله به مرحله، یا توسعه روی یک مقیاس بزرگ، نیاز به منابع قابل ملاحظه دارند و دو گزینه مهم هستند]6[.
بعد سوم در استراتژی، زمان است. ما قبلاً منحنی دوره‌ای از محصولات را معرفی کردیم. یک استراتژی باید برای مجاز کردن تغییرات با زمان، به انداز? کافی انعطاف‌پذیر باشد، در غیر این صورت، استراتژی نیست، بلکه یک پدیده است. سیکل‌های دیگر، برای مثال، موقعیت اقتصادی یا سیاسی یک کشور، ممکن است تطبیق یا حتی یک تغییر کامل را در استراتژی، تقویت کنند. این هنر درک مدیریت است که استراتژی، بهینه‌سازی فقط در یک بعد (بعد مالی) نیست، بلکه یک فرآیند بهینه‌سازی چند بعدی است.
2-2- اجرا
همه فعالیت‌ها در بین یک شرکت، باید روی مشتری متمرکز شوند. بنابراین اهداف یک استراتژی باید روی نیازها و خواسته‌های مشتری متمرکز شوند. کارکنان باید یاد بگیرند که فعالیت‌های خودشان را از مجرای چشمان یک مشتری ببینند. آنها باید تصور کنند که یک مشتری در کل دپارتمان‌های شرکت، همراه‌شان است و شانه به شانه آنها می‌آید و آنها را می‌بیند. پس کارکنان، عوامل مهمی را خواهند دید، مثل اینکه مواد بدون هیچ کار پردازشی، چه مدت باقی می‌مانند، یا اینکه یک سفارش ورودی، چه مدت منتظر خواهند ماند، تا زمانیکه به سمت تولید پیش روی کند. هدف اصلی مطلوب کردن نیازهای مشتری است، نه فروش محصولات. محصولات باید اساساً راه‌حل‌ها را برای مشکلات ارائه دهند، به ویژه در بازاریابی B2B. این، تفاوت اصلی بین جلو بردن قوی یک محصول به سمت یک بازار اشباع شده و خواندن و تفسیر کردن آرزو‌های مشتری و ارائه راه‌حل های مناسب است .شما ممکن است تصمیم بگیرید که کدام استراتژی‌ موفق آمیز تر است اگر مشتری با راه حل ارائه شده، راضی شود، سود جاری خواهد شد]5[.
نتیجه این است که سازمان کلی باید یک طرح مشتری محور را منعکس کند. این یک چالش واقعی است، به ویژه برای سیستم‌های سازمان یافته سلسله مراتبی، بسیاری از ساختارهای سازمان در شرکت‌ها، در حول و هوش محصولات، ساخته می‌شوند و فرآیندهای جریان کار را منعکس نمی‌کنند. متأسفانه مدیران به ندرت فکر می‌کنند که استراتژی‌های بازاریابی تنها زمانی می‌توانند مؤثر باشند که به وسیله یک ساختار و سازمان مناسب، پشتیبانی شوند. مناسب، به معنای یک ساختار معتبر کلی نیست، بلکه یک ساختارطراحی شده اختصاصی است]4و2[.
چهارچوب‌های محصول هم با موقعیت‌یابی استراتژیک و هم با سازمان سیستم توزیع، متصل می‌شوند. چندین احتمال برای طراحی چهارچوب‌ها وجود دارد. یک شرکت می‌تواند چهارچوب توزیع خودش را ایجاد و حفظ کند، یا آنرا برای یک کلی فروش، رها کند. متغیرهای تصمیم از لحاظ مالی یا بازاریابی مشتق می‌شوند. این می‌تواند برای منبع ‌یابی توزیع، از لحاظ هزینه کارآمد باشد.
ورود به یک بازار خارجی، یک سرمایه‌گذاری خطرناک است و بنابراین در یک مرحله اولیه، یک چهارچوب از طریق یک عامل داخلی یا محلی ممکن است پردازش شودو در مرحله دوم می‌تواند یک مرکز فروش یا یک سرمایه‌گذاری مشترک با عامل، و سرانجام یک واحد تولید خارجی کامل باشد.
موضوعات و اهداف تلا‌شهای بازاریابی باید، مدتها قبل از طراحی یک محصول، آنالیز شوند. این تنها روشی است که ارزش آن را دارد که یک استراتژی نامیده شود. یک اشتباه معمول این تفکر است که محصولات در لابراتوارها، به صورت کاملاً مخفیانه، توسعه خواهند یافت، تا فضای رقابت را بازتر کنند و سپس با یک حرکت بزرگ به بازار ارائه شوند. حرکت بزرگ واقعی زمانی شگفت‌انگیزتر است که اگر مشتریان، محصول را نپذیرند. اجرای استراتژی‌های بازار شرکت و محصولاتشان، آسان تر و احتمالاً موفق‌تر خواهد بود، اگر در ابتدا با مشتریان، مصاحبه شود. یک اجرای بهتر هم ممکن خواهد بود، اگر توسعه‌دهندگان مرموز بتوانند به ماهیت‌های خودشان غلبه کنند و مشتریان بالقوه را در مراحل اولیه از طرح، دربر بگیرند. سازندگان اتوموبیل ژاپنی از این استراتژی روی بازارهای اروپائی همراه با هزینه محصول استفاده کرده‌اند، موفقیت غالب آنها به وضوح قابل دیدن است.
موقعیت‌های اختصاصی، بیشتر یک جنبه تاکتیکی دارند، نه یک جنبه استراتژیک. اما در اندازه‌گیری‌های پیش زمینه می‌توانند برای فراهم کردن منابع کافی و الزاماً انعطاف‌پذیر برای واکنش سریع به موقعیت‌های بازاریابی، اجرا شوند. این به رشد و حفظ پتانسیل بازاریابی به منظور فضای باز یک رقیب در عملکرد تاکتیکی، نیاز دارد]3و1[.
2-3- دواصل یاری دهنده در بازاریابی برای مهندس
در اینجا، بعضی از عناصر کلیدی از اصطلاحات بازاریابی به شکل یک جدول دوره‌ای، ادغام می‌شوند، تا آنرا در حافظه یک مهندس یا دانشمند تثبیت کنند. شکل 1 پایه‌های بیان شده و چند اصطلاح دیگر را نشان می‌دهد.
سازمانشرکتاهداف فردیرسانه توجهشناساییمشتریانقیمتسبکسودکارکناناجاره علاقهقطعه بندیکانال هامحصولمهارت هاتصویرمقاماتاشیاء طراحیهدف
قراردادنرقبامکانکارکنانحقوقسهامدارانمناسبتها فعالیتتثبیت
موقعیتشرکتترویجساختارخدماتگرو گذاران
شکل1: عناصر گروه اصلی در بازاریابی
یک روش جامع‌تر، بنزن بازاریابی دانشمند یا مهندس است که شامل مهمترین اصول در بازاریابی می‌شود(شکل2). در مرکز، شش الکترون پای قرار دارند که چهارتای آنها برای ما شناخته شده‌اند. دو الکترن پای دیگر مردم و سیاست ها را در ترکیب بازاریابی معرفی می‌کنند. در آینده، ایده فردی به عنوان هدف تلاشهای بازاریابی، اهمیت بیشتری به دست خواهد آورد. این روند کامل در تجارت الکترونیک است و اینکه چگونه فرد به مشتریان بالقوه، نزدیک می‌شود]6[. سیاست‌ها به طور صعودی برای شاخه‌ها و طبقات کالاها در زمان آنالیز محیط تجارت، (مثل پی.وی.سی یا بیوتکنولوژی) مهم خواهند شد. هسته اتمهای هیدروژن از حلقه بنزن، سئوالات لازم را می‌پرسد تا یک استراتژی بازاریابی جامع را توسعه دهد که به وسیله شش “اتم کربن” معرفی می‌شود.
چه زمانی ما بهترین موقعیت‌ها را داریم؟
چه موضوعاتی، اهداف ما هستند؟
چهارچوب‌های محصول، کجا هستند؟
ساکنین بازار چه کسانی هستند؟
چرا ما این اهداف را انتخاب می‌کنیم؟
چه شکلی از سازمان، بهترین است؟
شکل2: اصول بازاریابی برای مهندسین و دانشمندان
2-4- اصول بازاریابی تجارت در تجارت
2-4-1- تعریف
هیچ اصطلاح یکسان استفاده شده‌ای در مورد این وجود ندارد که منظور از بخش ویژه بازاریابی چیست که به معادلات بین صنایع می‌پردازد. گاهی اوقات، لغت (بازاریابی صنعتی) یا (بازاریابی کالاهای سرمایه‌گذاری) یا حتی (بازاریابی محصول) مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون همه این اصطلاحات به طور مشخص، متمایز نیستند، به نظر می‌رسد که استفاد? تنها از اصطلاح بازاریابی تجارت به تجارت (B2B) در اینجا، بهتر باشد. این باید شامل هر چیزی باشد که فقط متعلق به زمین? بازاریابی مشتری نیست، بلکه مربوط به معاملات بازاریابی می‌باشد، درجائیکه فقط سازمانها، نسبت به افراد، شامل می‌شوند. سازمانها، شرکتهای تولیدی، سازمانهای فروش، نهادهای عام و خاص و سایر نهادهای قانونی هستند. این تعریف به صورت هدفمند، مبهم نگه داشته می‌شود. اما این تعریف، مزیتی دارد که در آن زمینه‌های همپوش کننده، به ویژه با بازاریابی خدمات، شامل می‌شوند. امروزه، خدمات به عنوان یک فاکتور یکپارچه و رقابتی از هر محصول صنعتی درنظر گرفته می‌شود، و بنابراین، سایر اصول در بازاریابی مشتری، خدمات و علم اقتصاد، در صورت نیاز، پوشش داده می‌شوند]4[.
از آنجائیکه دانشمندان و مهندسین، به طور نرمال، افراد صبوری هستند، من جرأت اضافه کردن یک تعریف دیگر را دارم که در پایان این فصل خواهد آمد و محصول را طبق نیازهای بازار تعریف می‌کنم. اکنون یک نگاه اجمالی به یک محصول شیمیایی کلی می افکنیم و ساختارش را بدون استفاده از فرمولهای شیمیایی، آنالیز می‌کنیم. ما یاد خواهیم گرفت که در یک سطح اولیه از آنالیز، محصول، شامل یک بخش فیزیکی و غیرفیزیکی می‌شود. اولی می‌تواند یک ترکیب شیمیایی، تجهیزات، یا حتی یک کارخانه تولید کامل باشد، درحالیکه دومی، می‌تواند به خدمات متصل و حقوق قانونی مشخص و تعهدات، تقسیم شود. در بعضی از موارد، حتی یک بخش سوم، یک بخش مجازی، به نام شهرت یک شرکت یا نام برند وجود دارد. معادل آن در بازاریابی مشتری، تصویر محصول نامیده می‌شود. اگرچه این بخش از محصول، مجازی است، اما محصول شما را در یک