نترنت در کشور بوده است .
از همین روی و با توجه به رو به رشد بودن استفاده از اینترنت و توسع تجارت الکترونیک ، بخش کشاورزی با استعدادهای منحصر به فرد خود در مناطق چابهار و ایرانشهر در تولید محصولات هندوانه موز و خرما، تحقیق حاضر در ضدد است تا با تحلیل و بررسی به امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در زمینه مذکور به پردازد.
3-1-سابقه وضرورت انجام تحقیق:
تجارت الکترونیک با تمامی زوایای همچنان پنهان از جذابیت بسیاری در میان بازرگانان و بنگاه های اقتصادی برخوردار است این نوع تجارت که فرایند شکل گیری آن در فضای مجازی انجام می گیرد .
البته هنوز برای بسیاری هولناک و نا شناخته است ان هم در بازاری که بر پایه های روابط سنتی کاسب و مشتری و اسناد کاغذی استوار است و متولیان آن همچنان چرتکه را بر ماشین حسابگر ترجیح می دهند .
این وحشت بیشتر به چشم می آید فراموش نمی کنیم که روزگاری مالکیت بسیاری از وسایل الکترونیکی نوعی تجمل محسوب می شد اما دیری نگذشت که ماهواره ها و کامپیوتر را در کنار خود دیدیم تا به این رسید که دیگر داشتن فاکس و کامپیوتر و یک صندوق پست الکترونیکی از نیازهای اولیه راه اندازی یک موسسه اقتصادی به حساب می آید بنابر این گسترش تجارت الکترونیک در یک جامعه نیازمند 3 زیر ساخت اصلی است :
1- زیر ساخت فنی
2- زیر ساخت فرهنگی ، اموزشی
3- زیر ساخت قانونی و سیاست گذاری های دولت
با ایجاد یا به عبارتی بستر سازی زیر ساختهای فوق عوامل دیگر که در تجارت در مکان فیزیکی مورد توجه است همچون رضایت مشتری هم باید در فضای مجازی موردتوجه قرار گیرد در غیر این صورت ما در این فضا نه تنها سهمی از بازار را کسب نمی کنیم بلکه تمامی منابع را به هدر می دهیم .
بنابراین به جا است ، همانطور که در بالا گفته شد ضمن توجه به این فضا تحقیقات متعددی انجام شده است بیانگر توجه و نگرش مثبت به این حوزه یا به عبارتی این صنعت می باشد .
4-1- پیشینه تحقیق:
اهم تحقیقات انجام شده به قرار زیر است :
تحقیق که ایده این پایان نامه از آن برگرفته شده است به تحقیق بر روی اینکه چگونه صادرات محصولات از طریق فضای مجازی انجام می شود پرداخته شده است این پژوهش در سال2009 در کشور سوئد صورت گرفته است در این پایان نامه به بررسی صادرات محصولات از طریق فضای مجازی پرداخته شده است .
میثم صفاری ن‍ژاد (1382) در پایان نامه ای تحت عنوان “تحلیل وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در ایران” بیان می کند که هدف پایان نامه اش علاوه بر آشنایی با تجارت الکترونیکی و شناخت روش های اجرای موفقیت آمیز آن، بررسی وب سایت های تجاری در ایران بر اساس دو استراتژی کلی و دوازده مدل طراحی وب سایتهای تجاری که در سال 2001 توسط ژوزف اچ ون ارائه شده، می باشد و در ادامه با شناسایی نیاز های کاربران در قالب مدل QFD (نیاز های اساسی، کارکردی و انگیزشی) میزان موفقیت سایت های مورد مطالعه در این تحقیق در جلب رضایت کاربران سنجیده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از زبان فارسی، داشتن موتور جستجو و سهولت استفاده از سایت مهمترین نیاز های کاربران ایرانی اینترنت بوده و مدل ارتقایی بیشترین رضایت را در نمونه این تحقیق بدست آورده است.
میثم شیرخدایی (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک” چنین بیان می کند هدف او بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در EC می باشد و در این راستا فرضیات او عبارتند از : متغیر های فردی مشتریان و متغیر های مربوط به شرکت و متغیر های زیرساختی که تاثیر آن بر اعتماد سازی مشتری تائید نشد و متغیر دوم عبارتست از اینکه مشتریانی که به صورت الکترونیکی خرید می کنند به فروشگاه های اینترنتی اعتماد دارند. تائید این فرضیه بیانگر نقش مهم و تاثیر گذار اعتماد مشتریان در انجام تجارت به صورت الکترونیکی می باشد. فرضیه سوم عبارت بود از اینکه متغیر های موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکی به ترتیب اولویت عبارتند از : 1- متغیر های زیرساختی 2- متغیرهای مربوط به شرکت و 3- متغیر های فردی که تائید شده است. پیشنهادات محقق عبارتند از : 1- ایجاد زیر ساخت های مخابراتی ایمن در جهت اعتماد سازی بیشتر در فضای سایبر توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات 2- ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای استقرار کامل تکنولوژیهای مربوط به امکان پرداخت الکترونیکی.
داریوش بستانی (1382) در پایان نامه ای تحت عنوان “حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک” به مقایسه نوع برخورد با مصرف کننده در دنیای الکترونیک و جامعه سنتی پرداخته است و در پایان نتیجه گرفته است که حمایت از مصرف کننده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است به خصوص مصرف کننده ای که در عرصه تجارت الکترونیک وارد می شود، چون در این عرضه هر سایتی برای انجام معامله، روش ها و شیوه های متنوعی دارد که از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است و ممکن است حقوق مصرف کننده به دلیل ناآشنایی با آن روش ها مورد نقض واقع گردد و دچار ضرر و زیان گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روح الله مصطفائی (1385) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی نقاط ضعف و چالش های سیستم متداول حسابداری در شرکت های فعال در تجارت الکترونیک در ایران” به بررسی نقاط ضعف سیستم حسابداری متداول در شرکت هایی که از اینترنت جهت مبادلات مالی و بازرگانی خود استفاده می نمایند، می پردازد. او بیان می کند که از آنجاییکه این ضعف می تواند ناشی از ماهیت حسابداری، ابزارها و امکانات و یا کاربران که سه جزء اساسی و کلی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهند، حاصل گردد، هر کدام از عوامل ذکر شده به عنوان یکی از فرضیه های تحقیق مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اول یعنی مفروضات و اصول حسابداری و همچنین فرضیه دوم یعنی عدم آشنایی کاربران طی محاسبات آماری رد شده و فرضیه سوم تائید می گردد و پیشنهاد می شود که با توجه به ماهیت و موضوع تحقیق که پارامترها و عوامل تاثیرگذار کاملاً خارج از کنترل مدیران و تصمیم گیرندگان موسسات و شرکت ها بر کلیت موضوع می باشد لیکن می بایست برای بهبود موضوع اخیر که در قالب دانش حسابداری مورد بحث قرار گرفته است به انجام تحقیقات میدانی دست بزنیم تا بر نحوه عمل صحیح و کارآمد در این زمینه، هر چه بیشتر دست یابیم.
لیلا رشیدی (1384) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز تجارت الکترونیک در سازمان مدیریت صنعتی” بیان می دارد که سازمان مدیریت صنعتی علیرغم تمایل به استفاده از تجارت الکترونیک در ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی خود و تلاش در جهت جذب فن آوری های جدید و بومی سازی آنها برای صنایع کشور، هنوز نتوانسته است الگوی مناسبی در این زمینه فراهم نماید و آنرا عملیاتی سازد. از سوی دیگر با توجه به ماهیت خدماتی فعالیتهای سازمان مدیریت صنعتی و جذابیت بررسی عواملی که جهت استقرار تجارت الکترونیکی در این دست سازمانها وجود دارد، در این تحقیق سعی بر آن شده است تا این عوامل در سازمان مدیریت صنعتی شناسایی شده و اولویت بندی گردند. متغیر های بکارگرفته شده در این تحقیق عبارتند از عوامل فنی و تکنولوژیک، عوامل ساختاری، عوامل مربوط به نیروی انسانی، مشتریان و رقبا. که از این بین، عوامل فنی و تکنولوژیک در این سازمان مهیا بوده و در مورد سایر عوامل با ضعف هایی روبه رو بوده اند.
مهنوش ابتیاع (1385) در پایان نامه ای تحت عنوان “بررسی اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) شرکت تجارت الکترونیک بانک پارسیان از نظر کاربران” اظهار می دارد که اطلاعات یکی از مهمترین داراییهای سازمان است و باید مانند دیگر داراییها به خوبی اداره شود تا موفقیت سازمان تضمین گردد. با ورود فناوری اطلاعات امکان بهره گیری از مزایای جدید پردازش اطلاعات فراهم شده است. با استفاده از سیستم های اطلاعاتی(IS) می توان اطلاعات و گزارش های مفیدی برای مدیران فراهم ساخت ولی در محیط پرتلاطم، این سیستم ها باید مورد بازبینی قرار گیرند تا نقاط ضعف مشخص و برطرف گردد