نشان می دهد در میان معلمان، فهم خوبی از منابع فناوری اطلاعات وجود دارد. با این وجود، هر چه میزان دانش معلمان از منافع فناوری اطلاعات کم باشد، از میزان قرار دادن موقعیت مناسب ایجادشده توسط فناوری اطلاعات برای دانش آموزان کاسته می شود.( همان منبع ، 114 )
اعتماد معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات یک نکته کلیدی محسوب می شود به این صورت که معلمان به انتخاب خود در به کارگیری فناوری اطلاعات اطمینان دارند البته تعداد کمی از معلمان نسبت به به کارگیری وسیع منابع فناوری اطلاعات اطمینان دارند که این عدم اعتماد بر روش ارائه دروس اثر می گذارد. بسیاری از معلمان هنوز از بعضی از شکل های فناوری ترس دارند و این موجب به کار نبردن فناوری در تدریس آنان می شود. مطالعات نشان می دهد موثرترین کاربرد فناوری اطلاعات آن است که معلم و برنامه های نرم افزاری، فهم و فکر دانش آموز را به چالش می کشد و این کار از طریق شرکت تمامی دانش آموزان در بحث کلاس با استفاده از وایت بورد تعاملی یا کار دانش آموزان با رایانه به صورت فردی و گروه های دونفره صورت می گیرد. اگر معلم مهارت سازماندهی دانش آموزان را بر مبنای فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات داشته باشد، آنگاه کارایی کلاس و فردی دانش آموزان می تواند به موازات هم موثر باشد. اگر معلمان نتوانند تشخیص دهند که اتخاذ رویکردهای تدریس جدید، طرح درس و برنامه درسی از جمله ضروریات تعامل است، تاثیر به کارگیری IT روی یادگیری محدود خواهد شد. ( ماهنماه آموزشی و اطلاع رسانی ، 1388 )
برخی از معلمان، برنامه درسی غیرمتمرکز را درک می کنند، اما بسیاری از معلمان ازIT جهت اضافه کردن به فعالیت های جاری خود یا ارتقا استفاده می کنند. معلمان نیاز دارند راهبرد و راهکارهایی را که فعالیت های یادگیری مناسب را تسهیل کرده و مورد حمایت قرار می دهد، به کار بگیرند. به کارگیری فناوری اطلاعات توسط دانش آموزان به صورت دونفره، گروهی یا کلاسی، (مثلاً استفاده از وایت بورد تعاملی) معلمان را قادر می سازد از طریق گوش دادن به توضیحات دانش آموزان بازخوردهای فراوانی را به دست آورند که از این نکته، معلمان می توانند دید عمیق تری را از پیشرفت دانش آموزان و شناخت آنها به دست آورند. مشارکت دانش آموزان به صورت دونفره یا تیمی در استفاده از منابع فناوری اطلاعات، در موضوعات به خصوصی باعث می شود آنان بتوانند فهم یکدیگر را از یادگیری به چالش بکشند و از طریق مشارکت، مطالب بیشتری را فراگیرند. ( مؤمنی زاده ، 1388 : 72 )

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتنی است به رغم نیاز به فنون تعلیم و تربیت جدید با استفاده از فناوری اطلاعات، که باعث می شود معلمان در پاره یی اوقات نقش تسهیل کننده را ایفا کنند، معلمان باید در زمینه برنامه ریزی آماده سازی و مطالعه خارج از کلاس نقش داشته باشند، زیرا در این صورت کار کلاسی دانش آموزان رضایت بخش خواهد بود.
در مجموع باید گفت اثرات فعالیت های آموزشی روی پیشرفت دانش آموزان بسیار زیاد است تا آنجا که مدارک جامعی مبنی بر تاثیر یا کمک کردن فناوری اطلاعات روی پیشرفت دانش آموزان وجود دارد. این مدارک نشان می دهد این ویژگی و مزایا به روشی که معلم برای انتخاب کردن سازماندهی استفاده از منابع فناوری اطلاعات اتخاذ می کند، بستگی دارد و این فعالیت ها با کارهای کلاسی و فعالیت های خارج کلاس تلفیق می شود. در حال حاضر انواع منابع فناوری اطلاعاتی موجود در دسترس نشان می دهد به کارگیری فناوری اطلاعات همیشه روی اهداف ویژه یی از برنامه درسی متمرکز است. دو زمینه مشخص و شفاف وجود دارد که نشان می دهد معلمان از فناوری اطلاعات در تدریس خود استفاده می کنند که شامل فعالیت های کلاسی و خارج از آن است.( همان منبع ، 73 )
– زبان انگلیسی و سوادآموزی از طریق پردازشگر واژه و نرم افزار ارائه مطالب
– ریاضی و علوم از طریق نمایش شبیه سازی، مدل سازی و دیگر منابع ویژه فناوری اطلاعات و روش های آموزشی موثر با استفاده از فناوری اطلاعات . بررسی پیشینه ادبیات فناوری اطلاعات، روش هایی را که باید معلم به طور موثر با منافع فناوری اطلاعات تلفیق کند و در چارچوب آموزش در روش یاددهی- یادگیری و برنامه درسی به کار گیرد، مشخص می کند. این روش ها شامل مطالب زیر است.
– درک ارتباط بین منافع فناوری اطلاعات، محتوا، فرآیند و مهارت های موضوعی مربوط به درس
– استفاده از تجربیات موضوعی در انتخاب متناسب منابع فناوری اطلاعات که به فهم اهداف ویژه یادگیری(10) کمک می کند. این مورد شامل نرم افزارهای خاص موضوعات درسی گوناگون و منابع عمومی است.
– آگاهی از توانمندی منابع فناوری اطلاعات در کمک به مهارت دانش آموزان در ارائه مطالب و نیز در نقش آنها در به چالش کشیدن فکر و یادگیری های موضوعی دانش آموزان
– افزایش میزان اعتماد افراد نسبت به به کارگیری IT از طریق افزایش فراوانی استفاده و استفاده از منابع بیشتر به جای اکتفا به یک یا دو منبع رایج
– پذیرفتن اینکه بعضی از کاربردهای فناوری اطلاعات باعث تغییر روش ارائه دانش و روش ارائه موضوع درسی به دانش آموزان و درگیر کردن آنها در فعالیت های آموزشی است.
– شناخت در مورد اینکه در جایی که از فناوری اطلاعات برای به چالش کشیدن فهم و درک دانش آموزان و تفکر مراحل بالاتر آنان استفاده می شود، چگونه می توانیم تدریس را طراحی و آماده کنیم.
– اینکه کدام شیوه از سازماندهی کلاس بیشترین تاثیر را هنگام استفاده از فناوری اطلاعات روی راه های یادگیری دارد.( فایقی ، 1386 : 65 )
به عنوان مثال برای فعالیت دانش آموزان به صورت تک نفره، دونفره و فعالیت های گروهی از چه نوع سازماندهی باید استفاده شود. اکثریت معلمان که شامل خلاق ترین آنها می شوند، به دانش و اطمینان و فهم بهتری از توانمندی فناوری اطلاعات در یادگیری دانش آموزان احتیاج دارند.
این موضوع این بحث را مطرح می کند که پشتیبانی و حمایت اساسی از معلمان برای توسعه حرفه یی به منظور اینکه معلمان، پیشرفت دانش آموزان را با کاربرد فناوری اطلاعات تلفیق می کنند، یک ضرورت است. اگر درصدد آن هستیم که معلمان به کارگیری IT را در برنامه جاری خود تلفیق کنند و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را ارتقا دهند، باید از ارتقای سطح تحصیلی معلمان حمایت بیشتری صورت گیرد.( همان منبع، 20 )
بررسی تاثیر فناوری IT در بهبود آموزش معلمان :
در ده سال گذشته با رشد و توسعه نقش فناوری اطلاعات IT در کشور ما و با توجهی که به آماده کردن بسترهای لازم برای توسعه آن شده است، این پدیده در آموزش و پرورش نیز جای خود را باز کرده و به خوبی خودنمایی می کند. این که این موضوع چه مقدار تاثیرگذار بوده، قابل اندازه گیری نیست. ولی می توان به جرات گفت که از معدود پدیده هایی است که در عمر کوتاه خود توانسته تاثیر گسترده ای بگذارد و توجه بسیاری را به خود معطوف کند. ( محقق زاده ، 1387 : 94 )
کشور ما نیز به دلیل تعاملی که با محیط پیرامون خود دارد، از تحولات جهانی بی نصیب نیست و با توجه به رویکرد جهانی در مباحثی مثل آموزش برای همه، آموزش مادام العمر، آموزش برای زندگی بهتر، یادگیری برای انجام دادن و … که می تواند زمینه هایی را برای همکاری های آموزشی مشترک میان کشورهای جهان مهیا نماید، می بایست از روش های خاصی برای تحت پوشش درآوردن هر چه بیشتر جمعیت لازم التعلیم و یا افزایش کیفیت آموزش و پرورش و یا حتی کاهش هزینه های آموزش استفاده کند.

لازم است به این نکته اشاره کنیم که در حال حاضر بنا به همین تاثیر فناوری در آموزش، رویکردی به سوی استفاده از فناوری در آموزش (تدریس دبیران) به وجود آمده که آهسته و انبوه کار خود را به پیش می برد. نمود این رویکرد برگزاری جشنواره های تولید محتوای الکترونیکی در آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین جشنواره های روش تدریس با استفاده از IT است که در دوره متوسطه و در دروسی مثل شیمی و جغرافی توسط وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست. از جمله اهداف مشترک اجرای این جشنواره ها عبارتند از: ترغیب، تشویق و ایجاد باور در بین معلمان