افسردگی و اضطراب با تغییرات PAB سرم73
جدول 24- بررسی ارتباط کاهش PAB و کاهش درجه افسردگی در کل افراد شرکت کننده94
جدول 25- بررسی ارتباط کاهش PAB با کاهش درجه افسردگی در افراد دارای علائم افسردگی94
جدول 26- بررسی ارتباط کاهش PAB با کاهش درجه اضطراب در کل افراد شرکت کننده95
جدول 27- بررسی ارتباط کاهش PAB با کاهش درجه اضطراب در افراد دارای علائم اضطراب95

Abbreviations

ACE; Angiotensin Converting Enzyme
AEAS; Antioxidative Enzyme Activities
AHA; American Heart Association
ATPIII; Adult Treatment Panel III
AOPP: Advanced Oxidation Products
BAI; Beck Anxiety Inventory
BCAA; Branched Chain Amino Acid
BDI; Beck Depression Inventory
BMI; Body Mass Index
BP; Blood Pressure
CRP; C-reactive protein
CVD; Cardio Vascular Disease
DNA; Deoxyribonucleic Acid
DMSO: Dimethyl sulfoxide
FBG; Fasting Blood Glucose
FFA; Free Fatty Acids
GABA; Gamma Aminobutyric Acid
GHQ; General Health Questionnaire
HDL; High-Density Lipoprotein
HNE; 4-Hydroxy-Nonenal
IDF; International Diabetes Federation
LDL; Low-Density Lipoprotein
LPL; Lipoprotein Lipase
IL-6; Interleukin 6
LP; Lipid Peroxidation
MDA; Malondialdehyde
MDQ; Mood Disorder Questionnaire
MUFA; Mono Unsaturated Fatty Acids
NCEP; National Cholesterol Education Program
NF-?B; Nuclear Factor kappaB
NHLBI; National Heart Lung and Blood Institute
NADP; Nicotinamide Adenine Di-nucleotide Phosphate
NO; Nitric Oxide
ONE: 4-Oxy-2-Nonenal
PAB; Pro-oxidant Antioxidant Balance
PUFA; Poly Unsaturated Fatty Acids
rDD; Recurrent Depressive Disorder
ROS; Reactive Oxygen Species
SSRIs; Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
TAC; Total Antioxidant Capacity
TG; Triglycerides
TMB; Tetramethyl Benzidine
TNF?; Tumor Necrosis Factor alpha
VLDL; Very-Low-Density Lipoprotein
WHO; World Health Organization

(1) فصل اول:
مـقـدمـه
(1-1) پیشگفتار
(1-1-1) بیان مسئله

اصطلاح سندرم متابولیک به گروهی از عوامل خطر‌ساز اشاره دارد و با مجموعه ای از ریسک فاکتورهای قلبی عروقی شامل: چاقی شکمی، پرفشاری خون ، گلوکز خون بالا، تری گلیسیرید خون بالا، سطح پایین لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL2) شناسایی می گردد. سندرم متابولیک با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی همراه است، که امروزه از علل اصلی مرگ و میر در بسیاری از کشورها در سراسر جهان به شمار می آید (1). سندرم متابولیک با افزایش 2 برابری خطر بیماری قلبی عروقی و افزایش 5 برابری خطر بیماری دیابت همراه است (2). سندرم متابولیک همچنین با افزایش 2 برابری مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی و افزایش 5/1 برابری مرگ و میز ناشی از دیگر بیماری ها همراه است. متاسفانه شیوع سندرم متابولیک در جهان روند رو به رشدی را می پیماید (1). شیوع سندرم متابولیک در کشور ایران بالاست و در حدود 7/33% تخمین زده میشود و این شیوع با افزایش سن افزایش می یابد و در زنان بیشتر از مردان (42% در مقابل 24%) است (3-5). طبق برخی گزارش ها شیوع سندرم متابولیک در زنان ایرانی در مقایسه زنان کشورهای دیگر بیشتر است، همچنین شیوع سندرم متابولیک در قشر جوان ایرانی به ویژه نوجوانان چاق بسیار بالاست (5-7).
شواهد برخی مطالعات حاکی از آنند که سندرم متابولیک با افزایش احتمال ابتلا به علایم افسردگی مرتبط است (8, 9). این در حالیست که افسردگی یکی از رایج ترین عوارض سلامت روانی است و احتمال می رود که تا سال 2020 به دومین عارضه وسیع در جهان مبدل گردد (10). شواهد اخیر حاکی از آنند که یک ارتباط دو سویه و قابل توجه بین سندرم متابولیک و افسردگی وجود دارد، و نتایج بررسی ها به اهمیت تشخیص زود هنگام و مدیریت افسردگی در میان بیماران مبتلا به سندرم متابولیک اشاره داشته اند (11).
استرس اکسیداتیو به معنای عدم تساوی بین تولید پرو اکسیدانها و آنتی اکسیدانها به نفع تولید پرو اکسیدانهاست، و تصور می شود که نقش موثری در پاتوژنز و توسعه بیماری های مختلف به ویژه بیماری های قلبی-عروقی ایفا می نماید. شواهد علمی اخیر پیشنهاد نموده اند که استرس اکسیداتیو که با اختلال توازن پرو اکسیدان- آنتی اکسیدان (PAB) همراهست، می تواند یک پیش گویی کننده خوب برای خطر بیماری های قلبی عروقی باشد و مطالعات اخیرا PAB را به عنوان یک ریسک فاکتور سودمند برای بیماری های قلبی عروقی پیشنهاد نموده اند (12, 13). سندرم متابولیک، عارضه ای است که با استرس اکسیداتیو مرتبط است و چاقی شکمی (تجمع چربی در شکم) که از ارکان مهم سندرم متابولیک است با افزایش استرس اکسیداتیو و اختلالات انسولینی در بدن مرتبط می باشد (14, 15). بنابراین با توجه به اینکه شواهد علمی حاکی از آنند که استرس اکسیداتیو از ریسک فاکتورهای مهم برای توسعه بیماری های قلبی-عروقی و فشار خون بالا به شمار می آید (16, 17)، لذا کاهش استرس اکسیداتیو می تواند یکی از اهداف درمانی مهم در درمان سندرم متابولیک به شمار آید (15). از طرفی استرس اکسیداتیو می تواند تاثیرات نامطلوبی روی سیستم عصبی گذاشته و در نتیجه با اضطراب یا افسردگی مرتبط باشد. شواهد علمی نشان داده اند که استرس اکسیداتیو می تواند در اتیولوژی بیماری های روانی و عصبی سهیم باشد. چرا که استرس اکسیداتیو بسیاری از عملکردهای مهم سلولی را متاثر می سازد و عواقبی دارد که به ویژه برای عملکرد مطلوب مغز مضر می باشد. هریک از موارد: نقص عملکرد میتوکندریایی، تغییر سیگنال دهی عصبی و ممانعت از تولید سلولهای جدید عصبی می توانند با استرس اکسیداتیو افزایش یابند و لذا در تحمیل بار اضافی به مغز موثر باشند (18).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

امروزه استفاده از گیاهان دارویی برای اهداف درمانی مورد توجه دانشمندان حوزه پزشکی سراسر جهان قرار دارد. زعفران یکی از گیاهانی است که به دلیل اثرات مفیدش از جمله کاهش کلسترول خون، خواص ضدالتهابی و خواص آنتی اکسیدانی ممکن است یکی از بهترین مکمل های دارویی برای سلامت قلب و عروق باشد. یافته های برخی از پژوهش های علمی از اثرات آنتی اکسیدانی و هایپولیپیدمیک زعفران حمایت می کنند (19)، و دانشمندان در مطالعات خود توانایی پاکسازی رادیکالهای آزاد توسط اجزای زعفران را نشان داده اند (20, 21). همچنین برخی بررسی ها حاکی از آنندکه زعفران یا اجزای فعال آن دارای خصوصیاتی هستند که منجر به بهبود عملکرد مغزی و بهبود تحویل اکسیژن به بافت ها می گردد (22). مطالعات اخیر اثرات سودمند زعفران را در بهبود افسردگی و بیماری آلزایمر نشان داده اند (23, 24). در این میان یکی از اجزای زعفران با نام کروسین، به عنوان یک عامل احتمالی موثر در کنترل و مقابله با آتروژنز و استرس اکسیداتیو شده مطرح شده است (25).

تصویر 1- خاصیت آنتی اکسیدانی کروسین علیه سندرم متابولیک و افسردگی (25)

ممکن است داروی تهیه شده از کروسین موجود در زعفران (که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است)، جهت کاهش استرس اکسیداتیو و کاهش علائم افسردگی در انسانها مفید واقع گردد. تا کنون مطالعه ای روی انسانها در این زمینه انجام نشده است و تنها مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی صورت گرفته اند. لذا بررسی تاثیر ماده کروسین زعفران بر PAB (به عنوان شاخصی از استرس اکسیداتیو)، و علایم افسردگی- اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابولیک می تواند مفید و راهگشا باشد.

ضرورت انجام این تحقیق: از دیرباز گیاهان دارویی برای اهداف درمانی مورد توجه علم پزشکی قرار داشته اند. شناختن ترکیبات گیاهی دارویی جدید می تواند راهگشای تولید داروهای گیاهی جدید و مفید باشد. همچنین هر کشوری با توجه به امکانات و شرایط اقلیمی خود می تواند به تهیه و تولید برخی داروهای گیاهی بپردازد