ل 1385، برابر با 4559256 نفر، دارای رتبه سوم جمعیت کشور شامل 2334597 نفر مرد و 2223021 نفر زن بوده که در 1224425 خانوار زندگی می کنند.
* وضعیت اقتصادی استان اصفهان
از نظر اقتصادی، استان اصفهان در سطح کشور از موقعیت ممتازی برخوردار است به گونه ای که 2/3 درصد اراضی زیر کشت آبی و دیم کشور و 5/6 درصد از کل واحدهای بهره بردار کشاورزی را به خود اختصاص داده است و در تولید چند محصوص به خصوص گندم آبی بالاترین میزان عملکرد در واحد سطح در کل کشور را داراست. استان اصفهان با حدود ده هزار واحد تولیدی صنعتی پس از استان تهران و از نظر تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در سطح کشور در رتبه دوم قراردارد. علاوه بر این استان از نظر میزان اشتغال، ارزش افزوده و ارزش تولیدات صنعتی با استخراج سالیانه بیش از 17 میلیون تن مواد معدنی (رتبه سوم) و حدود 4/5 میلیون تن سنگ تزئینی (رتبه اول) در مجموع در کل کشور پس از استان تهران در رتبه دوم قرار دارد.
* مهمترین فرصت ها و قابلیت های استان
* موقعیت مکانی ویژه استان (قرار گرفتن استان در مرکز کشور و در مسیر راههای ترانزیتی شمال – جنوب و شرق- غرب و همجواری با 9 استان )
* وجود پتانسیلهای قوی کارآفرینی رو به رشد
* برخورداری از جاذبه های گردشگری در زمینه های تاریخی ، طبیعی و انسان ساخت با ارزش ملی و فراملی و وجود بیش از پنج هزار اثر تاریخی غیرمنقول و ده هزار اثر شناخته شده منقول بازمانده از ادوار مختلف در جای جای استان و نیز چشم اندازها و گردشگاههای طبیعی و یا احداث شده طی سالهای اخیر در حاشیه رودخانه پربرکت زاینده رود و مناظر حاشیه آن و تبدیل استان به عنوان یک قطب مهم گردشگری کشور