ران مبتلا به دیابت دارای زخم پا، نهایتا” دچار آمپوتاسیون می شوند(9).
بیماری پای دیابتی شایعترین علت بستری این افراد در بیمارستان است(12, 21). زخمهای پا شایعترین، جدیترین و پر هزینهترین عوارض دیابت هستند و خطر مرگ را در افراد دیابتی، 2-4 برابر افزایش می دهند(24). این بیماران زمان زیادی را در بیمارستان برای درمان مشکلات پای دیابتی نسبت به سایرین صرف می کنند. بعلت بستری شدن های متعدد و طولانی مدت، هزینه های آمپوتاسیون نسبت به هزینه های پیشگیری یا مراقبت از زخم های پای دیابتی، بیشتر است(9). بطور میانگین هزینه درمان یک زخم 8000 دلار، هزینه درمان یک زخم عفونی 17000 دلار و هزینه انجام یک آمپوتاسیون 45000 دلار است(21).
زخم شدن پا، عفونت، گانگرن و آمپوتاسیون یک سیکل معیوب از عوارض دیابت است که کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت را به خطر می اندازد(5). تحقیقات کیفی بر این شواهد بالینی تاکید کرده اند که زخم های پای دیابتی تاثیرات روانی و اجتماعی بسیار منفی دارد(24).
از آنجایی که زخم پای دیابتی بطور مستقیم باعوامل زیادی از جمله کنترل ضعیف قند خون، افزایش طول مدت ابتلا به دیابت، کمبود آگاهی، نوروپاتی حسی-حرکتی، وضعیت پوست و ساختار پا و وضعیت خونرسانی پا در ارتباط است، شناسایی زود هنگام افراد در معرض خطر و تشخیص زود هنگام دیابت و عوارض مزمن آن می تواند در جهت کاهش مشکلات پا از جمله آمپوتاسیون و هزینه های مربوط به آن در بیماران مبتلا به دیابت موثر باشد(4) مدیریت ایدهآل برای پیشگیری و درمان پای دیابتی شامل: مشاهده منظم پای دیابتی، تعیین پای در معرض خطر، آموزش افراد دیابتی و کادر سلامت، پوشش مناسب پا و درمان سریع مشکلات پا می باشد. در نخستین گام هدف از غربالگری و ارزیابی اولیه پای بیماران دیابتی شناسایی مشکلات پا، تعیین افراد در معرض خطر و برنامه ریزی جهت کاهش خطر بروز زخم است. انجام معاینه پا باید یک بخش اصلی تمامی ویزیت های بیماران دیابتی باشد(6). همچنین بررسی سالانه اندام ها تحتانی جهت شناسایی شرایط پر خطر، به هر بیمار مبتلا به دیابت نیز توصیه میشود(18).
پرستاران به عنوان مراقبین بهداشتی در پیشگیری و تشخیص بههنگام دیابت و عوارض آن نقش اساسی دارند. آنان در بعد آموزش وظیفه خطیر پیشگیری از ابتلا به پای دیابتی، نحوه مراقبت از پا و جلوگیری از آسیب به آن و در بعد مراقبت، وظیفه تشخیص زودهنگام هر نوع تغییر در پوست و حس پا، مراقبت موثر و استفاده از پانسمان ها و تکنولوژی نوین را عهده دار هستند(6). پرستاران بخش غدد در مراقبت از بیماران دیابتی و کاهش عوارض آن و همچنین در پیشگیری از زخم پا نقش عمدهای دارند. پرستاران این بخش نیازمند آموزش بیشتری هستند تا آگاهی خود را از دیابت و عوارض آن افزایش دهند و این اطمینان را کسب کنند که آنها می توانند این مشکلات را تشخیص دهند و آموزشهای لازم را به بیماران ارائه دهند. این آموزش ها توسط سرپرستاران این بخش و پرستاران با تجربه ارائه می شود که شامل: اطلاعات به روز از دیابت و درمان آن، آگاهی از عوارض دیابت، معاینه پا که شامل بررسی رفلکسها، اختلال حسی، رده بندی خطرات، درمان و رده بندی زخم پای دیابتیک است(25).
با توجه به آمار ذکر شده در استان گیلان و افزایش تعداد بیماران مبتلا به دیابت، شناسایی زود هنگام عوارض از جمله مشکلات پای دیابتی از ضرورت های کار پرستاری و سایر تیم مراقبت و درمان است. به همین ترتیب پرستاران با آگاهی از عوامل ایجاد کننده پای دیابتی و علائم و نشانه های آن می توانند مشکلات بیمار را به موقع تشخیص داده و مراقبت های لازم را برای وی انجام دهند.

h اهداف پژوهش:
– هدف کلی پژوهش:
تعیین وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهر رشت در سال 1392.
– اهداف ویژه‌ی طرح پژوهش:
1. تعیین وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت
2. تعیین وضعیت پوست پای بیماران مبتلا به دیابت
3. تعیین وضعیت ناهنجاری های ساختاری پای بیماران مبتلا به دیابت
4. تعیین وضعیت نوروپاتی حسی- حرکتی پای بیماران مبتلا به دیابت
5. تعیین وضعیت نبض های پای بیماران مبتلا به دیابت
6. تعیین ارتباط وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با وضعیت پوست پا
7. تعیین ارتباط وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با ناهنجاری های ساختاری پا
8. تعیین ارتباط وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با نوروپاتی حسی- حرکتی
9. تعیین ارتباط وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با نبض های پا
10. تعیین ارتباط وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با برخی از مشخصات فردی و بیماری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

11. تعیین عوامل مرتبط با وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت

h سوالات پژوهش:
1- وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت چگونه است؟
2- وضعیت پوست پای بیماران مبتلا به دیابت چگونه است؟
3- وضعیت ناهنجاری های ساختاری پای بیماران مبتلا به دیابت چگونه است؟
4- وضعیت نوروپاتی حسی- حرکتی پای بیماران مبتلا به دیابت چگونه است؟
5- وضعیت نبض های پای بیماران مبتلا به دیابت چگونه است؟
6- عوامل مرتبط با وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت کدامند؟
h فرضیات پژوهش:
1. وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با وضعیت پوست پا ارتباط دارد.
2. وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با ناهنجاری های ساختاری پا ارتباط دارد.
3. وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با نوروپاتی حسی- حرکتی ارتباط دارد.
4. وضعیت پای بیماران مبتلا به دیابت با نبض های پا ارتباط دارد.

  • 2